نجات بخشی محوطه های باستانی پشت سد گتوند به شش ماه دوم موکول شد

در حالی که گفته می شود سد گتوند اواخر سال 89 آبگیری می‌شود اما خبرها حاکی از آن است که کاوش های باستان شناسی در پشت سد ناتمام باقی مانده است.

گفته می شود زمان آبگیری سد گتوند علیا  اواخر سال 89 خواهد بود که طبق برنامه زمان‌بندی مشخص‌ شده، در صورتی كه تا پایان سال 89 تراز آب پشت سد گتوند به 185 متر برسد، آبگیری سد آغاز می‌شود و در غیر این صورت این كار به سال 90 موكول می‌شود.  در حالی که گفته می شود سد گتوند اواخر سال 89 آبگیری می‌شود اما خبرها حاکی از آن است که کاوش های باستان شناسی در پشت سد ناتمام باقی مانده است.

گفته می شود زمان آبگیری سد گتوند علیا  اواخر سال 89 خواهد بود که طبق برنامه زمان‌بندی مشخص‌ شده، در صورتی كه تا پایان سال 89 تراز آب پشت سد گتوند به 185 متر برسد، آبگیری سد آغاز می‌شود و در غیر این صورت این كار به سال 90 موكول می‌شود.

اگرچه تا‌كنون 5 هزار میلیارد ریال اعتبار برای ساخت سد گتوند علیا اختصاص یافته است اما پژوهشکده باستان شناسی به گروه کاوش به دلیل فرا رسیدن فصل گرما این اجازه را نداده است که  فصل دوم نجات بخشی انجام شود. کاوش های باستان شناسی در پشت سد گتوند تاکنون منجر به کشف  8 گور عیلامی و مسیرهای باستانی عبور عشایر در آن کشف شده است تمیل گردد.

گفته می شود که فصل دوم کاوش به نیمه دوم سال 88 موکول شده است. سد گتوند علیا در 25 كیلومتری شهرستان گتوند قرار دارد.

دسته بندی: