جایگاه ساخت نیروگاه دوم زرگان و چند پرسش اساسی از پژوهشکده باستان شناسی

امید است که مطالب و پرسش های مطرح شده در این بحث در راستای مطالبات به حق علمی و فرهنگی از سوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان و به خصوص ریاست پژوهشکده باستان شناسی کشور باعث سوء تفاهم نشده و بیانگر آن باشد که چشمانی تیز بین و دلسوز در استان خوزستان وجود داردکه موضوعات میراث فرهنگی را با دقت و علاقه مورد بررسی قرار می دهد.

به دنبال تصمیمات اشتباه و عجولانه ای که سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان و به طبع آن ریاست پژوهشکده باستان شناسی کشور در رابطه با صدور مجوز ساخت نیروگاه زرگان 2 اتخاذ نمودند( که ذکر آنها در اخبار گذشته به اطلاع علاقمندان و دلسوزان میراث ملی و فرهنگی رسیده است) این بار سندی دیگر دال بر عدم اشراف هیت باستان شناسی محوطه باستانی نیروگاه زرگان2 ، سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان و ریاست پژوهشکده باستان شناسی کشور، نسبت به محوطه باستانی زرگان ، ارائه می شود.

برابر گزارش ارائه شده از بررسی محوطه 45 هکتاری زرگان نوسط شرکت کهن اندیشان پارسه در فروردین ماه سال 1387 هشت نقطه به عنوان نقاط دارای سفال در سطح مشخص گردید (استناد به کروکی گزارش بررسی محوطه فروردین ماه 1387)

1- نقاط 1003، 1002، 1001 با رنگ زرد به مفهوم تراکم کم سفال.
2- نقاط 1008 و 1005، 1004 با رنگ نارنجی به مفهوم تراکم متوسط سفال.
3- نقاط 1007 و 1006 با رنگ قرمز به مفهوم تراکم بالای سفال نشانه گذاری شده اند.         

به استناد گزارش یاد شده نامه ای در مورخ 2/4/87 به شماره 993/208/872 از سوی پژوهشکده باستان شناسی کشور ، با امضاء جناب آقای دکتر فاضلی به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان ارسال شده و نقاط 1008- 1005- 1002- 1001 به عنوان نقاط باستانی و مربوط به دوره اسلامی اعلام گردیده اما به نقاط 1007 و 1006 که از نظر نگارنده گزارش بررسی محوطه زرگان دارای تراکم بالای سفال می باشد هیچ گونه اشاره ای نشده است این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان و هیت کاوش نیروگاه زرگان به این مسئله بسیار مهم هیچ اعتراضی ننموده و با بی توجهی به این مسئله مهم از کنار آن گذشتند!!

با توجه به موضوع فوق پرسش هایی در ذهن علاقمندان به آثار ملی ، فرهنگی کشور و کارشناسان باستان شناسی ایجاد شده است که امیدواریم جناب آقای دکتر فاضلی نشلی ریاست محترم پژوهشکده باستان شناسی کشور به طور صریح و شفاف به آنها پاسخ دهند مزید امتنان خواهد بود:

1- جناب آقای دکتر فاضلی نشلی ریاست محترم پژوهشکده باستان شناسی کشور آیا شما گزارش بررسی محوطه ساخت نیروگاه زرگان 2 که در فروردین ماه سال 1387 تهیه گردیده را مطالعه کرده اید؟
2- آیا انتخاب نقاط ذکر شده در نامه شماره 993/208/872 مورخ 2/4/87 که به امضاء خود شما رسیده است از روی تفنن و تفرج بوده یا از روی دلسوزی برای ساخت نیروگاه؟!
3- آیا شما بعد از 2 بار بازدید از محل کاوش ، که یک بار در حین انجام کاوش محوطه و بار دیگر بعد از کاوش باستان شناسان ، از سرپرست هیت کاوش و کارشناسان سئوال نکرده اید: پس این هشت محوطه اعلام شده توسط هیات بررسی قبلی چگونه به دو محوطه تبدیل شد؟! که به استناد نامه ابلغ شده به سازمان میراث فرهنگی خوزستان چهار نقطه از این محوطه به تایید خود شما رسده است.

4- از نظر حقوقی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان چه اقداماتی علیه تخریب کنندگان آثار ملی کشور نموده اند که در طی فاصله بین جوابیه نامه پژوهشکده باستان شناسی کشور به سازمان میراث فرهنگی خوزستان و آغاز فعالیت هیت کاوش در محوطه ساخت نیروگاه زرگان 2 صورت گرفته است؟

5- آیا سرنوشت محوطه باستانی 45 هکتاری زرگان به سرنوشت شهر باستانی هرمز اردشیر دچار می شود!!( پایان یک شایعه) یا خیر؟

6- آیا تمام گزارشاتی که به پژوهشکده باستان شناسی ارائه می شود بدین گونه مطالعه و درباره آنها تصمیم گیری و سپس پاسخ داده می شود!!!؟

7- آیا در صورت اشتباه تایپی جوابیه از سوی پژوهشکده باستان شناسی چرا سازمان میراث فرهنگی خوزستان به این جوابیه اعتراضی ننموده است؟
انتظار افکار عمومی آن است که به این پرسش ها پاسخ علمی و منطقی بدهید زیرا آن چشمان تیز بین شبانه روز بیدار است تا حقوق به حق میراث ملی کشور عزیزمان ایران را از جنابعالی به عنوان ریاست محترم پژوهشکده باستان شناسی مطالبه نمایند.

سوژه: 
دسته بندی: