آیا کشف 8 گور ایلامی در پشت سد گتوند علیا صحت دارد؟

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به سکوت خبری فصل اول عمليات كاوش در پشت سد گتوند علیا واکنش نشان داد.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان گفت:  در حالی که کاوش در منطقه باستانی پشت سد گتوند 2 ماه به طول انجامید و باستان شناسان در سکوت کامل خبری اقدام به کاوش در این منطقه کردند هیچ گونه اطلاع رسانی اولیه مبنی بر نحوه انجام کار صورت نگرفته است و سازمان میراث فرهنگی خوزستان نیز هیچ اظهار نظری درباره شایعات مطرح شده انجام نداده است.

مجتبی گهستونی افزود: با توجه به محدوده آبگيری سد گتوند در بين سه شهرستان لالي، گتوند و مسجدسليمان به نظر می رسد که محوطه یی غنی به لحاظ باستانی وجود داشته باشد که به گفته باستان شناس سازمان میراث فرهنگی خوزستان اغلب محوطه‌هاي اين محدوده مربوط به سايت‌هاي عشايري و كوچ روهاي منطقه بوده است. این در حالی است که گفته می شود در پی کاوش های باستانی 8 گور ایلامی و چندین سازه دیگر کشف گردیده که هیچ اطلاعاتی در این باره وجود ندارد.

وی بیان کرد: در تماس با یکی از باستان شناسان مسئول در هیات نجات بخشی سد گتوند علیا جویای اطلاعاتی درباره نحوه انجام کاوش و نجات بخشی کاوش و میزان غنائت محوطه های در معرض خطر شدیم که به دلیل سیاست های سازمان مبنی بر عدم اطلاع رسانی پاسخ قانع کننده یی دریافت نکردیم.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان گفت: دوستداران میراث فرهنگی مایل هستند برای جلوگیری از حیف و میل ، شفاف سازی  در اطلاع رسانی صورت بگیرد. نجات بخشی در پشت سد گتوند علیا در حالی در سکوت خبری انجام گرفت که سازمان میراث فرهنگی در 2 اقدام غیر قابل منتظره خبرنگاران رسانه های گروهی را به بازدید از مسیر قطار شهری و پشت نیروگاه زرگان دعوت نمود تا به کم اهمیت جلوه دادن این دو منطقه باستانی بودن صحه بگذارد.

گهستونی تصریح کرد: شهرستان گتوند با برخورداری از دهها محوطه و سازه باستانی از اداره میراث فرهنگی برخوردار نیست و به دلیل غنی بودن این شهرستان، اجازه نجات بخشی در پشت گتوند علیا با مجوز پژوهشکده باستان شناسی صادر شده است.

دسته بندی: