تپه تل برمی رامهرمز در معرض تخریب و آسیب قرار دارد

رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز گفت: در آستانه دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان خوزستان درخواست ما از دولت آزادسازی تپه باستانی تل برمی می باشد.

منصور معتمدی در گفتگو با خبرنگار شوشان گفت: این تپه که از جمله بزرگتری سایت های ایلامی در کشور می باشد در سال 1347 به ثبت فهرست آثار ملی رسید پس از انقلاب و در زمان جنگ مردمی که از شهرهای جنگ زده به رامهرمز آمده بودند بر روی این تپه سکونت کردند و چون در آن زمان رامهرمز سازمان میراث فرهنگی نداشت اقدامی برای جلوگیری از مردم صورت گرفته نشد و بعد از رفتن مهاجرین مردم اطرف در خانه ها ساکن شدند و ساخت و ساز بر روی تپه افزایش یافت که در حال حاضر بیش از 100 خانه بر روی تپه ساخته شده است.

وی اظهار کرد: مساله ای که امروز به تپه آسیب بدی وارد می کند وجود پس آب ها و چاه های فاضلاب این خانه ها می باشد که برای تپه بسیار خطرناک است و باید هرچه سریعتر این خانه ها تخلیه و تپه پاکسازی شود.

معتمدی گفت: این تپه از باستان شناسی بسیار با ارزش می باشد و در صورت حفاری می تواند زوایای پنهان تاریخ ایلامی ها را مشخص کند . در حال حاضر انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز در دور دوم سفر ریاست جمهوری از دولت محترم خواهان اقدام جهت کمک به این اثر با ارزش ملی می باشد.

دسته بندی: