خانه امین‌زاده شوشتر با مرمت نجات می‌یابد؟

مسؤول دفتر فنی میراث فرهنگی شوشتر گفت: مرمت خانه امین‌زاده همچنان ادامه دارد و در حال حاضر این خانه در دست تعمیر و آسیب‌زدایی است.

علی‌محمد چهارمحالی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان اظهار کرد: آغاز به کار مرمت این خانه تقریبا از 2 سال پیش آغاز شده و فعلا در حال آسیب‌زدایی است.

وی گفت: این خانه که دارای چهار طبقه می‌باشد در اختیار شخصی به نام حاج سیدحسن امین‌زاده بود و در حال حاضر در اختیار سازمان میراث فرهنگی شوشتر است. این خانه به ثبت ملی رسیده و از لحاظ معماری یک نمونه خوب از خانه‌های شوشتر است.

چهارمحالی بیان کرد: تا قبل از کار مرمتْ زیرزمین‌های این خانه تقریبا تخریب شده بودند که به طور کامل بازسازی شد. همچنین اتاق‌های ظلع جنوبی تعمیر شدند و اتاق‌های شرقی و سر در ورودی در دست مرمت است.

مسؤول دفتر فنی میراث فرهنگی شوشتر خاطرنشان کرد: عمر زیادی از این خانه رفته و استحکام کافی را ندارد. اتاق‌های مشرف به طرف کوچه رانش پیدا کرده‌اند و در حال حاضر تلاش می‌شود که از جلوی رانش بیشتر آنها گرفته شود. همچنین یک سکو در کنار این خانه وجود دارد که هم عصر این خانه است و ما قصد تعمیر و احیای این سکو را هم داریم.

دسته بندی: