تخریب بافت‌های قدیم احیا نشدنی دزفول بر اساس طرح جامع مطالعاتی

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول گفت:« در قالب طرحی جامع مطالعات بافت‌های تاریخی دزفول در حال انجام است. »

غلام‌علی باغبان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در خوزستان خاطرنشان کرد:« بافت‌های قدیمی دزفول که آثار تاریخی و مهم این شهر هستند در قالب طرحی جامع با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی و فرمانداری در حال مطالعه و بررسی است. »

وی گفت:« سازمان میراث فرهنگی با انجام مطالعات بافت‌های تاریخی اقدام به احیا و بهسازی این بافت‌ها می‌کند. همچنین بافت‌هایی که قابلیت احیا و بهسازی نداشته باشند، تخریب می‌شوند و با استفاده از مصالح آنها و یا با مصالح سنتی بناهایی با طرح قدیم ساخته خواهد شد. »

باغبان بیان کرد:« البته تخریب بعضی از بناها پس از بررسی‌ کمیته فنی سازمان میراث فرهنگی و نظر شورا صورت می‌گیرد و هر یک از این بافت‌ها دسته‌بندی می‌شوند و قوانین و مقررات مربوط به خود را خواهند داشت. »

او گفت:« براساس مطالعاتی که در این بافت‌ها صورت گرفته ایجاد پارکینگ، احداث خطوط آب و برق و گذرگاه در نظر گرفته خواهد شد. این مطالعات در حال حاضر نیز ادامه دارد و با اتمام آنها اقداماتی برای اجرای آنها انجام خواهد شد.

دسته بندی: