نقش سازمان‌های مردم‌نهاد درپاسداری ازیادمان‌های نیاکانی بررسی شد

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با حضور در همایش چشم‌اندازنقش سازمان‌های غیردولتی درجلب مشارکت های مردمی در پاس‌داری وحفاظت از بناها وبافت‌های تاریخی بار دیگر حضور خود را در حمایت از بافت ها و بناهای تاریخی اعلام کرد. در این همایش مجتبا گهستونی سخنگو و دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان و عضو شورای هماهنگی تشکل های دوستدار میراث فرهنگی کشور حضور یافت و در اختتامیه این همایش یکی از سخنرانان بود. سیاوش آریا خبرنگار هفته نامه خبرنگاراَمُردادگزارشی تهیه کرده است.

سیاوُش آریا : پنجمین نشست سمن‌ها (سازمان های مردم نهاد) چهاردهم وپانزدهم آذرماه،  با خوانش دیباچه ( :مقدمه) سند چشم‌اندازنقش سازمان‌های غیردولتی درجلب مشارکت های مردمی در پاس‌داری وحفاظت از بناها وبافت‌های تاریخی در شهر قزوین به کارخود پایان داد. دراین نشست افزون‌بر برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی انجمن‌ها ، راه‌های شناخت وچگونگی جلب مشارکت مردمی بررسی شد.

ین نشست با شرکت اعضا و نمایندگان22 تشکل غیردولتی از استان‌های قزوین، تهران، سمنان، همدان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، خوزستان و یزد به مدت دو روز در شهر قزوین برگزار شد.

این نشست و برنامه که به میزبانی انجمن دوست داران یادمان‌های ماندگار قزوین ازنُه بامداد چهارشنبه ، 14 آذر درسرای سعد السلطنه پس از خوش‌آمد گویی وپذیرایی وسخنرانی کوتاه دبیر انجمن (بتول صحراکاران) درباره شکل‌گیری و فعالیت‌های انجمن، که با فراز ونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده آغاز گشته بود با بازدید از نمایشگاه مهرازی و شهرسازی قزوین دنبال شد. در ادامه انجمن ها و کُنش‌گران میراث فرهنگی و طبیعی کشور از بناهای تاریخی شهر با محوریت موضوع مشارکت مردمی، از راسته وزیر، خیابان سپه (نخستین خیابان ایران که هنوز زنده است)، مسجد جامع، گرمابه صفا، خانه تاریخی امینی ها( که به حسینیه تبدیل و دهش شده است) بازدید كردند. سپس دو کارگاه آموزشی در همین خصوص با باشندگی استادان انجام پذیرفت و مهندس مهدی مُجابی درباره چیستی و مبانی مشارکت، توضیحاتی را ارایه داده و در پایان به پرسش‌های انجمن‌ها وباشندگان پاسخ دادند. مهندس بهتاش آزاد روش  نیز درباره  تجربه‌های ایران درمشارکت یادمان‌های نیاکانی و حفظ وپاس داری ازآن وچالش‌های پیش رونمونه‌هایی را بیان کردند. در ادامه نیز به بحث سرمایه‌گذاری خصوصی تک بناها اشاره كردند. در ادامه مهندس فتانه چگینی  وسپس مهندس الهام حاجی ملکی با نشان دادن نگاره‌ها و اسلاید درباره تجربه‌های شهر قزوین ومشارکت مردم، توانایی‌ها وکاستی‌های آن توضیحاتی را ارایه كردند.

در کارگاه روز دوم، بامداد آدینه ١٥ آذرماه، مهندس احسان دیزانی (کارشناس ارشد مرمت واستاد دانش گاه) به سیر قوانین و فرمان های بین المللی در زمینه حفاظت وبهسازی با نگاهی به جستار(:بحث) مشارکت مردم به سخنرانی پرداختند.

تحول جایگاه سیاسی – اداری میراث فرهنگی ونقش آن درجلب مشارکت با توجه به تجربیات قزوین، موضوع سخنرانی مهندس محمد مهدی رضاپور( فرنشين پیشین سازمان میراث فرهنگی،گردش گری و صنایع دستی قزوین) بود که با آوردن نمونه‌هایی از شهرهای دیگر و تجربه‌ها و دیده‌های خود بدان پرداخت وبه پرسش‌های باشندگان نیز پاسخ دادند. در بخش دیگری از این نشست، سحرآقاجان نسب، دانشجوی كارشناسي ارشد باستان شناسی وکُنشگر میراث فرهنگی مازندران درباره کاوش‌های انجام گرفته در سد سیمره ودشواری‌ها ویافته‌های آن با نشان دادن نگاره‌ها سخنرانی كردند.

در این نشست یکی از نکات برجسته، برگزاری همین کارگاه‌ها بود که انجمن‌ها را با روش‌ها ،چالش‌ها وچگونگی جلب مشارکت مردمی در امر پاسداری وپاس بانی یادمان‌های ملی آشنا می‌کرد. دیگر توانمندی این نشست، نشان دادن نمونه‌های موفق و شکست خورده مشارکت در شهرهای مختلف کشوربا نشان دادن نگاره‌ها، موقعیت جغرافیایی و دشواری‌های پیش روی آن درگذشته و زندگانی امروز آن بود. دراین نشست به جستار روز، در خصوص ثبت چوگان بوسیله جمهوری آذربایجان با باشندگی قنبری دبیر هیات چوگان استان قزوین به نمایندگی ازفدراسیون چوگان ومهدی بختیاری رییس انجمن پرورش اسپ و مربی و داور ملی سوارکاری پرداخته واعتراض شد

دربخش پایانی پنجمین نشست انجمن‌های غیردولتی میراث فرهنگی وطبیعی و پنل جمع بندی میهمان‌هایی نیز باشنده بودند :
مهندس ضیاء آبادی از سازمان میراث فرهنگی،گردش گری وصنایع دستی، مهندس حاج شفیعی ها از سازمان نظام مهندسی،آقایان امینی‌ها، سنماری و زرنگار از هازمان بومی (:جامعه محلی) و مهندس امیر دیزانی ومهندس پرهیزکاری از استادان نامور. هم‌چنین در برنامه پایانی بتول صحراکاران، دبیر انجمن دوست داران  یادمان های ماندگار وشورای هماهنگی انجمن‌های بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور به دبیری علی رضا روحانی از اسپهان توضیحاتی را درباره توانمندی انجمن‌ها و روش جلب مشارکت مردم در حفظ بازمانده‌ها وبرنامه‌های دیگر ایراد كردند.

ارمغان لوح سپاس به زرنگار، سنماری وآقایان امینی مالکان بناهای تاریخی که به زنده نگاه داشتن وبهسازی بناها همت گماردند و پیشکش لوح سپاس به نمایندگان انجمن‌های میراث فرهنگی سراسر کشور که درنشست باشنده بودند فرجامین برنامه نشست قزوین بود.

 

به گزارش امرداد، این نشست‌ها درسال 89 در یزد بوسیله انجمن دوست‌داران وحافظان خشت خام پایه‌گذاری شد و دراستان‌های پارس، خوزستان ومازندران درسال‌های بعد ادامه یافت. دراین نشست‌ها، انجمن‌ها وکنشگران میراث فرهنگی سراسر ایران به بحث، تبادل نظر، راه کارها، چالش‌ها وتوانمندسازی سمن‌ها و راه‌های پاسداری وحفاظت هرچه بیشتر بازمانده‌ها می‌پردازند و به همین منظور نیز شورای هماهنگی انجمن‌ها تشکیل یافته که در نخستین نشست(نشست قزوین) بدان پرداخته شد.
این نشست با حمایت سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ، اداره کل ورزش و جوانان استان، سازمان جهاد دانشگاهی قزوین، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

 

دسته بندی: