میراث فرهنگی و قانون

در مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ همایشی با عنوان "میراث فرهنگی و قانون" ، در مجموعه تاریخی سعد آباد تهران با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سراسر کشور با موضوع بررسی مسائل حقوقی مرتبط با میراث فرهنگی کشور، برگزار شد.

به اعتقاد نگارنده برگزاری چنین همایش‌هایی در شرایط کنونی کشور که بسیاری از آثار تاریخی- فرهنگی مورد تعرض قرار گرفته و اخبار مربوط به آن بعضاً به یکی  از خبرهای مهم کشور تبدیل  می شوند نشان از این دارد که نامه‌نگاری‌ها، اعتراضات، اطلاع رسانی‌ها و پیگیری های فعالان فرهنگی و سازمان های مردم نهاد از سویی و تجارب چند ساله ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری کشور، از سوی دیگر، سازمان مرکزی را به این جمع بندی رسانید که قوانین و مقررات مصوب در حوزه میراث فرهنگی کشور در شرایط کنونی دارای ضعف‌های اساسی و فاقد کارایی لازم و تأثیرگذاری متناسب با اهداف سازمانی در حوزه میراث فرهنگی بوده و تضمین کننده بناء و موجودیت یادگارهای تاریخی کشور نمی‌باشند، بنابراین موضوع حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی از طریق راه کارهای حقوقی می‌بایست جدی گرفته شده و مورد پیگیر مستمر و موثر قرار گیرد.

ادامه این نوشته را در تارگاه شخصی سعید محمدپور بخوانید.

دسته بندی: