منطقه باستانی جوبجی رامهرمز از گزند حفاری های غیرمجاز در امان نمانده است

یک دوستداران میراث فرهنگی خوزستان در باره منطقه باستانی جوبجی به خبرنگار ایرنا گفت: منطقه جوبجی متاسفانه آن قدر که باید از گزند حفاری های غیرمجاز در امان نمانده و لازم بود میراث فرهنگی بیشتر حاکمیت خود را اعمال کند. مجتبی گهستونی افزود: امروز پایگاه جوبجی تنها در حد حرف وجود دارد و هیچ گونه کار پژوهشی و حفاظتی در آن منطقه انجام نشده است. دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان گفت: موقعیت محوطه جوبجی در کنار رودخانه است و رودخانه لازمه توسعه آن منطقه است اما میراث فرهنگی و دستگاه های مربوطه نتوانستند تعریف مشخصی بین توسعه آنجا و حفظ میراث فرهنگی داشته باشند.

گهستونی یادآور شد: میراث فرهنگی با اجرای پروژه های مختلف سازمان ها در این منطقه مخالفت کرد و پروژه ها به سرانجام نرسید. وی ادامه داد: برخی سازمان ها سعی می کنند با پنهان کاری پروژه های خود را پیش ببرند و اگر کسی متوجه خطای آنها شد خود را دوستدار میراث فرهنگی نشان می دهند و ادعای تخلف نمی کنند. سخنگو دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان اضافه کرد: با توجه به حساسیت موضوع در بحث کانال های آب و باستانی بودن منطقه جوبجی، در سال 86 برخی مسئولان به این منطقه آمدند و موضوع را مورد نظارت قرار دادند و قرار شد در عمارت صمیمی رامهرمز موزه ای راه اندازی شود که بخشی از گنجینه رامهرمز در آن نمایش داده شود. وی بیان کرد: گنجینه جوبجی هیچ گاه در خوزستان نمایش داده نشد اما در بندرعباس و تهران نمایش داده شد.

کل حریم محوطه باستانی جوبجی 60 تا 70 هکتار است اما عرصه کمتر از این است. منطقه دو هزار و 500 ساله جوبجی رامهرمز در سال 1386 در جریان عملیات عمرانی با بیل یک لودر، آرامگاهی عیلامی کشف شد و مقدمه حضور پژوهشکده باستان‌شناسی در محل را فراهم آورد. کشفیات در محوطه جوبجی موجب اهمیت بین المللی و جهانی این محوطه و پس از آن پایگاه پژوهشی جوبجی در آن منطقه ایجاد شد.

دسته بندی: