روزهای «میراثی» که با جاشنین می گذرد

مجتبی گهستونی: با کنار رفتن عاطفه رشنویی از معاونت میراث فرهنگی خوزستان پس از چند سال، دکتر علیرضا رازقی مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل به سمت معاونت میراث فرهنگی منصوب شد تا شاید بتواند اوضاع معاونت مربوطه را بیش از پیش متحول کند. اما بعد از گذشت دو هفته، او به شکل غیر مترقبه­ای استعفا داد و بسیاری را با هاج و واج روبرو کرد. حال از ابتدای خرداد 1395 به این سو حوزه معاونت میراث فرهنگی بدون داشتن سرپرست و فقط با جانشین اداره می شود. در این میان قرعه جانشینی به نام پرویز طلائیان­پور از نیروهای قدیمی حوزه معاونت مربوطه که فارغ التحصیل دانشکده سابق میراث فرهنگی می باشد افتاد. او از جمله افرادی می باشد که بارها تاکید کرده سالهاست افرادی مثل او را به حاشیه رانده اند و بسیاری مواقع توانایی های فردی چون او را در نظر نگرفته اند. آنهم در زمانی که میراث فرهنگی با کمترین نیرو و امکانات اولیه به حیات خود ادامه می داد.

به هر جهت اکنون جانشین معاونت میراث فرهنگی در شرایطی دست به کار شده که انبوهی از وظایف یک معاونت را پیش روی خود دارد و از سویی باید بتواند در فصل بودجه بندی پروژه تعریف کند. اکنون که طلائیان پور مجال آن را پیدا کرده تا در مقام جانشین معاونت میراث نقش آفرینی کند، وقت آن است که خودی نشان بدهد تا ثابت کند فردی توانمند بوده که به خاطر بدسلیقه بودن گذشته­گان از توانمندی­های فردی مثل او استفاده نشده است. شاید به همین دلیل است که این روزها او پُر انگیزه تلاش می کند تا از خود خاطره خوبی برجای بگذارد. در صورتی که در این روزهای حساس او نیز موفق به پروژه نویسی برای بودجه گیری بشود و اوضاع معاونت میراث را با همه انتقادهایی که به آن از گذشته داشت را سامان بدهد می­توان گفت که علی رغم حضور غیر مترقبه­اش اما برنامه و استراتژی داشته است و اکنون می خواهد آنها را اجرا کند.

البته قطع به یقین حضور جانشین معاونت میراث فرهنگی خیلی زمان زیادی نخواهد برد و به صورت غیر رسمی از افرادی به عنوان کاندید معاونت نام برده می شود. اما باید دید خسرو نشان که گاهی برخی انتصاب­هایش غیرمترقبه بوده از میان افرادی مثل عیدانی، حسین زاده، ارسطو زاده، شوشتری و... چه کسی را برمی­گزیند. شاید از نظر عده ای کنار گذاشتن عاطفه رشنویی و در نهایت استعفای علی­رضا رازقی با ابهام هایی مواجه باشد ولی همه اینها این نکته را که معاونت میراث فرهنگی خوزستان روزهای تقریبن خوشی را تجربه نمیکند را ثابت می کند. حال باید دید که سرانجام مهمترین معاونت که در چند ماه گذشته با تب وتاب­های مختلفی مواجه بوده به کجا ختم خواهد شد و حکم معاونت میراث فرهنگی به نام چه کسی زده می شود.در این میان انتظار می رود که بدون هیچ چشم پوشی کلیه ماموریت ها و وظایف حوزه میراث فرهنگی انجام بشود. هرچه باشد می­گویند مدیرکل فعلی میراث فرهنگی خوزستان انسان توانمندی است. پس باید منتظر بود تا با تصمیم گیری­های آینده­اش چشمه­هایی از توانمندی مدیریتی او را ببینیم. 

دسته بندی: