"رازقی" به جای "رشنویی" منصوب شد، انتصاب های دیگر رقم خواهد خورد؟

مجتبی گهستونی: سرانجام مدیریت سه ساله عاطفه رشنویی معاونت میراث فرهنگی خوزستان در دور دوم معاونتش به پایان رسید و به جای آن دکتر علیرضا رازقی بر این مسند نشست.  پس از اینکه انتصاب خسرو نشان به سمت مدیرکلی میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خوزستان حتمی شد، عاطفه رشنویی و خسرو نشان که مدتی همکاری مشترکی با هم داشتند هیچ گاه فکر نمی کردند در همان ماههای نخست رودروی هم قرار بگیرند. چرا که خسرو نشان به دلیل اینکه از حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شناخت چندانی نداشت همواره یکی از امیدهایش برای پیشبرد اهداف مدیریتی اش عاطفه رشنویی بود. اما چرا خیلی زود شاهد تغییر رشنویی بر سر یک سری اختلاف نظرها بودیم موضوعی است که قصد پرداختن به آن را ندارم. 

اما همه چیز از یک استعفای اولیه معاونت میراث فرهنگی شروع شد. استعفایی که منجر به انتصاب دکتر رازقی مدیر اسبق میراث جهانی گنبد سلطانیه، عضو هیت راهبردی حفاظت و مرمت پایگاه میراث شهری اردکان و سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل به جای رشنویی شد. البته پس از تصمیم گیری برای جابه جایی عاطفه رشنویی، گزینه های متعدد دیگری در کنار نام دکتر رازقی مطرح بود ولی از آنجایی که برخی انتصاب های قبلی در دوره مدیریت جدید به زعم عده ای ناشیانه آمد، این بار به نظر می رسید که مدیرکل تصمیم دارد در نحوه انتصاب هایش منطقی تر عمل کند. 

در حالی که این برکناری موافقان و مخالفان بسیاری داشت اما باعث تعجب همگان شد و تودیع معارفه در ساعات پایانی هفته کاری و بدون حضور بسیاری از همکاران سازمانی برگزار شد.  به هر جهت مهم ترین معاونت این اداره کل که باعث شد نطفه این سازمان در کشور بسته شود حوزه میراث فرهنگی است. لذا در حال حاضر قصد ورود جدی به این موضوع را ندارم و زمان همه چیز را ثابت خواهد کرد. 

همچنین جا دارد به دکتر علیرضا رازقی با تجربه های بسیار خوبی که در کارنامه اش دارد تبریک گفته و از او درخواست کنیم که به عنوان یک فرد باتجربه، جوان و با انگیزه بیش از پیش خوزستان را جدی گرفته و به حداقل ها بسنده نکند و با اشراف بر وظایف معاونت میراث فرهنگی سربلندتر از قبل بیرون بیاید. از معاونت جدید میراث فرهنگی درخواست می شود ضمن دوری از لابی گرها، چشم پوشی ها، به اعمال نظر هرچه بیشتر قانون بپردازد و مواردی که در ادامه به آن اشاره می شود را مورد توجه قرار دهد: جدی گرفتن تشکیل شورای باستان شناسی، شورای موزه های استان، پیگیری مرمت ها، اتمام پروژه های ناتمام، تملک بناها و محوطه ها، خرید اموال فرهنگی، سرعت عمل دادن همراه با دقت در پاسخ به استعلام ها، توجه بیشتر به بافت های تاریخی شهرها و روستاها که بسیار وضعیت نگران کننده ای دارند، مستندنکاری، ساماندهی اسناد تاریخی، انجام هرچه بیشتر بررسي و پيشنهاد حريم محوطه ها، تپه ها، بناها و بافت هاي تاريخي، ضرورت ساماندهي اموال منقول تاريخي و تهيه شناسنامه فني، ساماندهی هرچه بهتر پایگاهها و دهها وظیفه دیگر را مدنظر قرار دهد. 

با تغییر چهار معاون از مجموع معاونت های پنجگانه اداره کل میراث فرهنگی خوزستان اینبار معاونت فعلی گردشگری خوزستان باید منتظر بماند تا طی روزهای بسیار نزدیک جای خود را به شخص دیگری بدهد. مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان که از سویی فکر می کند فرد آگاه و شایسته ای را در درون سیستم اداره کل برای پست معاونت گردشگری ندارد از سویی به نظر می رسد بدش نمی آید، یکی از مشاورین خود را در سمت معاونت گردشگری ببیند. 

طی روزهای گذشته نام هایی همچون ارسطوزاده مدیر پایگاه جهانی شوش و دکتر اقبالی مشاور سرمایه گذاری خسرو نشان به میان آمد که در همان ابتدا نام یکی از این گزینه ها رد و نام دیگری برای هماهنگی های نهایی اعلام شده بود.  حال باید دید که سکان گردشگری استان خوزستان به دست چه کسی خواهد افتاد و پنجمین معاون اداره کل که خسرو نشان منصوبش می کند آیا از میان مشاورین و یا از مجموعه خود اداره کل است که به جای خلیلی خواهد نشست. 

درباره اوضاع گردشگری استان خوزستان و شرایط نا به سامان آن بسیار گفته ایم. هم در نوشارها و هم در نشست های علنی. از فسادها و کم کاری هایی که برخی آژانس ها و هتل ها انجام می دهند بارها گلایه کرده ایم. از ستاره های بی ظابطه ای که به برخی هتل ها داده می شود چند بار سخن گفتیم. همچنین از نا به سامانی های مناطق گردشگری بسیار سخن گفته شده است.

اکنون که گفته می شود قرار است به ماموریت جناب خلیلی معاون فعلی گردشگری که خود دانش آموخته این رشته است و شاغل در همین معاونت می باشد پایان داده شود باید منتظر باشیم تا ببینیم مدیرکل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان چه نسخه ای برای گردشگری استان خوزستان می پیچد. 


 

دسته بندی: