جای شما خالی؛ خوزستان بسیار پر رمز و راز است

سفر در خوزستان، آبان 91 - 01
سفر در خوزستان، آبان 91 - 02
سفر در خوزستان، آبان 91 - 03
سفر در خوزستان، آبان 91 - 04
سفر در خوزستان، آبان 91 - 05
سفر در خوزستان، آبان 91 - 06
سفر در خوزستان، آبان 91 - 07
سفر در خوزستان، آبان 91 - 08

مجتبی گهستونی: طی یک هفته سفر در خوزستان به همراه تنی چند از دوستان باعث شد که با زوایای پیدا و پنهان دیگری از خوزستان آشنا شوم. در این نوشتار یادداشت خود را از سفر چند روزه به شهرهای جنوب غربی و جنوب خوزستان تقدیم حضورتان می کنم.

سفر سه خبرنگار، عکاس و تصویربردار به خوزستان از سوی یکی از روزنامه های سراسری باعث شد تا از سوی یکی از رسانه های درون استانی به عنوان راهنما و همراه آنان طی مسیر کنم.

در این سفر اولویت اول پرداختن به دفاع مقدس، دیدار با بعضی خانواده شهدا و جانبازان بود که من باید در طول یک هفته سفر در مسیرهایی که قرار می گیریم دوستان همراه را که خود نیز با جنگ و خوزستان غریبه نبودند را بیشتر با نقش و اهمیت خوزستان آشنا می کردم. تجربه بسیار مفیدی بود. ساعت ها گفت و گو، شنیدن خاطرات و زوایای دیگری از جنگ، نقش مردم در شکل دادن به مبارزات رودرو با دشمن و همچنین پشتیبانی از جبهه های جنگ و از همه مهم تر ارادت و علاقه تمام کسانی که خون دادند و حماسه آفریند به ایران نقطه عطف این سفر بود.

دیدار با خانواده شهید علی هاشمی و همراهی عارف هاشمی برادر این سردار هور و خط شکن تالاب و موانع دشمن تا دندان مسلح که تمام خانواده اش برایمان سنگ تمام گذاشتند و همت و اراده همراهان من باعث شد سفری متفاوت و خستگی ناپذیر مثل همه سفرهای قبلی داشته باشیم.

در این سفر البته گوشه چشمی هم به مسائل اجتماعی و شهری در خوزستان و همچنین بازدید از سایت های تاریخی و گردشگری داشتیم. سفر به نقطه مرزی در رفیع از توابع هویزه تا دیدن تالاب خشک و بی جان هورالعظیم که خشکسالی و بی توجهی برای نگهداری و از همه مهم تر کشف میادین نفتی در تالاب، حضور در محل یادمان شهید علی هاشمی تا حضور در بستان و سوسنگرد، بازدید از محله اهل جرف هویزه که 30 سال پیش آستان قدس رضوی هویزه دیگری را ساخت تا بازدید از باغ وحش هویزه که بسیار و بسیار متفاوت بود و ملاقات با پدر و خواهر شهید سهام خیام دانش آموز شجاع خوزستانی ما را به عمق حرف ها و خاطرات گاه نگفته برد.

حضور در یادمان شهید چمران و مضیف بردیه سوسنگرد، بازدید از آبادان و خرمشهر که در کنار همه مشاهدات دیگر باعث شد تا به یک بانوی هنرمند کاشی کار در خرمشهر و همچنین موسسه ای فرهنگی در آبادان که قدمتی بیش از 10 سال دارد شویم و همچنین حضور در منزل غانم سواری که برایمان از تاریخ پر رمز و راز میهن می گفت بخشی از سفرمان بود.

بازدید از دارخوین و تالاب شادگان،حضور در پارک کوهساران اهواز و مشاهده سازه های تاریخی تازه شناسایی شده و چشم انداز اهواز در شب، اقامت در خانه های روستایی، آشنا شدن با نحوه اجرای اداب و رسوم قوم و عشیره همه و همه جاذبه های این سفر بود.

گفت و گو با شهردار سوسنگرد و هویزه و شهروندان چند شهر و همراهی و مهمان نوازی همه آنان باعث شد تا دوستان همراهم اعتراف کنند که مردم خوزستان همچنان خونگرم هستند.

در این سفر دوستان و همکاران همراه با توضیحاتی که از آثار تاریخی و گردشگری خوزستان دادم به گفته خودشان آشنایی عمیقی با این استان پر رمز و راز پیدا کردند به گونه ای که باز اعتراف کردند که تاکنون در سفری اینچنینی که یک نفر برای آنها از میراث فرهنگی، گردشگری، مردم شناسی، جنگ و دیگر توانمندی هایی خوزستان حرف بزند حضور نداشته اند.

برای این که در انتشار مطالب امانت داری بکنم تا دیگر دوستان نیز مطالب و یادداشت های خود را آماده کرده و انتشار بدهند از ادامه نگارش یادداشت دلخواهم پرهیز می کنم.
 

دسته بندی: