برگزاری آئین نکوداشت جشن تیرگان در اهواز

آئین نکوداشت جشن تیرگان روز چهارشنبه بیست ویکم تیر به کوشش انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان و همکاری کافه ۲۸ سینما هلال اهواز برگزار شد.

دراغاز برنامه، بانو ندا عزیزیه کارشناس موزه داری، نبرد تیشتر واپوش و چگونگی باران زایی رابه گونه یی زیبا وداستانی برای حاضرین بازگو کرد.  سپس نقال خردسال، دینا کفه زاده حماسه ی آرش را آهنگین ونمایشی اجرا کرد. در بخش دیگری از برنامه، اشکان زارعی پژوهشگر میراث فرهنگی از نقش وجایگاه جشن های ایران باستان  وازجمله جشن تیرگان در ایران امروز سخن گفت.

وی در بخشی ازسخنان خود، خاطرنشان کرد که جامعه امروز ما در رفتارهای اجتماعی خود از  کاستی های فراوانی مانند غمزدگی، ناامیدی، دین گریزی، کم رنگ شدن آموزه های اخلاقی و ازمیان رفتن ارمان وغرور ملی رنج می برد. این درحالیست نیاکان ما  با برگزاری جشن های بیشمار، ستایش خداوند، باهم بودن وشادمانی کردن، پاسداری از زیست بوم ایران، میهن پرستی و امید واری به زندگی بهتر را آموزش می دادند.

در بخش پایانی برنامه  عزیزیه با انجام آئین فال کوزه  شور وحال دیگری را به جشن بخشیدند. سعید محمدپور رییس انجمن تاریانا نیز به هریک از خردسالان و نوجوانان حاضر در جشن دستبند تیر و باد پیشکش کردند. همچنین از همکاری مهدی نیارشید، حسن ناصر، مرضیه لرکی و خانواده کفه زاده سپاسگزاری وقدردانی شد.

 

 

دسته بندی: