باغ گل حمیدیه

مجتبی گهستونی: امروز به همراه سعید محمدپور رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان قرار بود به شادگان برویم و از تالاب شادگان (که به عنوان میراث طبیعی ثبت شده است) بازدید کنیم که نشد. در نهایت تصمیم گرفتیم برای دیدن آثار باقی مانده سد و سیل بند حمیدیه به کناره رود کرخه برویم. در این سفر رزاق مجدم هم با ما همراه شد. در حمیدیه احمدسواری فرزند غانم سواری از دوستداران میراث فرهنگی این شهر راهنمای ما شد.

اما یکی از مکان هایی که او ما را برای بار دوم همراهی کرد باغ گل فردی به نام "رمضان جلیزی" بود. باغی که در سه هکتار گل های شب بو سفید، صورتی، زرد، بنفش و قرمز داشت و تا نیمه های فروردین می توان بخشی از بوی آن گل ها را استشمام کرد.

برای دیدن باغ گل حمیدیه می توان از راه البوصیاد در جوار سید محسن مشعشعی وارد محله شریعتی یا سیدعباس بشوید و از این باغ گل زیبا بازدید کنید.

حمیدیه از خاک بسیار حاصل خیزی برخوردار است که عبور رودخانه کرخه از میان این شهر کشاورزی را در آن رونق داده است. به دلیل همین پتانسیل بخشی از سبزیجات و گل شب بو خوزستان در این منطقه تولید می شود.

در استان خوزستان افزون بر شهرحمیدیه، شهرهای درفول، بهبهان و شوشتر از باغ گل برخوردارند.
 

شهر: 
دسته بندی: