اهمیت حفظ آثار تاریخی به ویژه در نوروز

در تعطیلات نوروز که شمار بازدیدکنندگان از محوطه ها و بناها و به طور کل آثار تاریخی افزایش می یابد، اهمیت رعایت برخی نکات هم از طرف راهنمایان و هم مسافران نوروزی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد.

میراث فرهنگی در حقیقت آنچه از نیاکان ما به ارث رسیده و بخشی از هویت ملی ماست. منظور از میراث فرهنگی در اینجا آثار معماری و یادمان ها، بناهای تاریخی، اشیاء تاریخی-هنری، موزه ها، محوطه های باستانی، صنایع دستی و ... می شود.

وظیفه ای که در حال حاضر بر عهده راهنمایان عزیز می باشد این است که به معرفی هر چه بیشتر و بیان اهمیت ویژه حفظ این میراث بپردازند. شناساندن و معرفی این آثار از طرف راهنمایان می تواند به عنوان بخشی از حفاظت اثر محسوب شود. و خاطر نشان شوند که نقش بازدید کنندگان در حفظ آثار تاریخی تا چه میزان می تواند قابل توجه باشد.

نکاتی که در اینجا لازم به یادآوری می دانم اینست که:

1- در محوطه های تاریخی در مسیرهای مشخص شده برای بازدیدکنندگان حرکت نماییم.
2- به توصیه ها ی راهنمایان و موزه داران توجه نماییم.
3- از نوشتن یادگاری بر روی آثار تاریخی به دلیل آسیب زدن به آثار و مخدوش شدن هویت آنها خودداری نماییم.
4- به خاطر گرفتن عکسهای یادگاری از تکیه دادن و نشستن بر روی آثار تاریخی در محوطه ها و بناهای تاریخی خودداری نماییم.
5- به کودکان خود بیاموزیم که به میراث فرهنگی احترام بگذارند.
6- بهداشت محیط بازدید شده را رعایت نماییم.
7- به آثار و تزئینات بناهای تاریخی دست نزنیم، زیرا همین امر به مرور سبب آسیب به آنها می گردد.
8- در مکانهایی که استفاده از نور فلش در عکاسی ممنوع شده، از زدن فلش خودداری نماییم زیرا این نور در طول زمان سبب آسیب به برخی آثار می گردد.

هدف از بیان این موضوع جلب توجه عموم مردم نسبت به آسیب پذیری میراث فرهنگی و اهمیت حفظ آن برای انتقال پیام و هویت آن به نسل های آینده می باشد.
پس بیاییم با هم و در کنار هم در حفظ و نگهداری میراثمان کوشا باشیم.

در پایان فرا رسیدن نوروز باستانی را به تمامی ایرانیان و دوستداران میراث فرهنگی تبریک می¬گویم.

معصومه فمی‌تفرشی
کارشناس ارشد مرمت اشیاء تاریخی-فرهنگی

دسته بندی: