انتشار کاتالوگ معرفی محور گردشگری اهواز سوسنگرد بستان

به مناسبت فرا رسیدن سال نو 1394 انجمن دوستداران میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری تاریانا خوزستان اقدام به انتشار کاتالوگ "در ضیافت دشت میشان" را با هدف احیاء و معرفی محور گردشگری اهواز سوسنگرد بستان نمود. در این کاتالوگ که پژوهش آن توسط خانم منصوره رضوری کارشناس مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خوزستان و مجتبی گهستونی فعال میراث فرهنگی صورت گرفته کلیه جاذبه های گردشگری در مسیر اهواز سوسنگرد بستان معرفی شده است. 

در کاتالوگ مورد نظر به گردشگران یادآور می شود چگونه و با چی در این محور سفر کنند، چی ببینند، چی بخورند و کجا اسکان داشته باشند. 

شهر: 
دسته بندی: