انتشار کاتالوگ شوش آغاز تمدن

در آستانه فرا رسیدن سال نو 1394 و ثبت جهانی محوطه های تاریخی شوش، انجمن دوستداران میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری تاریانا خوزستان اقدام به انتشار کاتالوگ " شوش آغاز تمدن" نمود.  در این کاتالوگ که پژوهش آن توسط خانم ماناکیانپور کارشناس تاریخ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خوزستان صورت گرفته، تاریخچه کاوش های باستان شناسی شوش معرفی شده است. 

شهر: 
دسته بندی: