«نامه ی خوزستان» در «روز خوزستان» رونمایی شد

کتاب نامه ی خوزستان مجموعه ای از مقالات پ و یادداشت ها درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن خوزستان منتشر شد.  این کتاب به کوشش بهمن ساکی، فردین کوراوند و مجتبی گهستونی و با سرمایه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در نشر خوزان منتشر شده است.  علاوه بر اینکه مجتبی گهستونی روزنامه نگار و دبیر و سخنگو انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در گردآوری این کتاب کوشش کرده است اما دو مطلب با عنوان نفت را با زبان تاریخ بازگو می کنم (گفت گو با نویسنده ای به نام علی یعقوبی نژاد) و خوزستان سرزمین نقش برجسته ها و آب های روان و تاریخ کهن منتشر نموده است. منصوره رضوی دیگر عضو هیت مدیره انجمن تاریانا و مردم شناس نیز مقاله یی با عنوان "خوزستان رویای هزار رنگ ایران؛ با نگاهی به فرهنگ عامه مردم خوزستان" در کتاب نامه ی خوزستان دارد. 

از این کتاب بیستم اردیبهشت به مناسبت "روز خوزستان" در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

فهرست این کتاب آثار منتشر شده در "نامه ی خوزستان" را در چهار فصل نقب تاریخ، نفت و فوران قصه، کاکل نخل و شعر و سیاحت فرهنگ نمایان می کند:

 • دیرینگی نام و تاریخ خوزستان و اهواز (مهوش واحد دوست)
 • جندی شاپور از گذشته تا امروز، نگاهی به بنای زیبای سه گوش در اهواز (بهمن ساکی)
 • نفت بازتاب آن در آثار داستان نویسان خوزستانی ( محمد جعفری قنواتی)
 • نفت را با زبان تاریخ بازگو می کنم در گفت گو با نویسنده ای به نام علی یعقوبی نژاد (مجتبی گهستونی)
 • خوزستان سرزمین نخل و نفت و سینما (علینقی طاهری)
 • قصه نویسان خوزستان (محمد ایوبی)
 • نقبی به معدن طلا؛ نگاهی به ادبیات و ادیبان اهواز (فردین کوراوند)
 • شعر و شط جرعه هایی برای عطش؛ سیاحتی در شعر گرم خوزستان (بهزاد خواجات)
 • می خواستم شعری برای جنگ بگویم؛ نگاهی به بازتاب جنگ تحمیلی در شعر معاصر خوزستان (علی یاری)
 • نگاهی به شعر عربی شیعی در خوزستان ( عباس عباسی پور)
 • تاریخچه ادبیات منظوم بختیاری؛ درآمدی بر ادوار شعر در گویش بختیاری (رضا بهرامی دشتکی)
 • خوزستان سرزمین نقش برجسته ها و آب های روان و تاریخ کهن (مجتبی گهستونی)
 • خوزستان رویای هزار رنگ ایران؛ با نگاهی به فرهنگ عامه مردم خوزستان (منصوره رضوی)
 • نخل درخت زندگی (نسرین جودکی)

 

دسته بندی: