گردهمائی تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی ایران در استان فارس برگزار می‌شود

دومین گردهمائی تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی ایران در استان فارس در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ اسفندماه برگزار می شود.

در پی برگزاری موفقیت آمیز نخستین نشست تشکل‫های غیردولتی میراث فرهنگی کشور در استان یزد که با کوشش‫های پیگیرانه انجمن دوستداران و حافظان خشت خام یزد و انجمن چارسوق کویر اردکان و حضور نمایندگان تشکل‫های غیردولتی سراسر کشور در شهریور ماه ۱۳۸۹ در استان یزد به انجام رسید، به پیشنهاد خانه فرهنگ جاودان و تصویب حاضران قرار شد دومین نشست تشکل‫های در تاریخ ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در استان فارس در شهر شیراز برگزار گردد.

برنامه‫های پیش‫بینی شده در این نشست عبارتند از: بررسی و تصویب آیین نامه همکاری مشترک میان تشکل‫های میراث فرهنگی کشور در قالب یک مجموعه ملی، تنظیم و تصویب مجموعه آیین‫ها و جشن‫های ایرانی برای پیشنهاد دادن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت ثبت در مجموعه میراث معنوی کشور، برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه حفاظت از بافت‫های تاریخی برای نمایندگان تشکل‫ها، برگزاری مراسم گرامی‫داشت نخستین سالگرد ثبت جهانی جشن نوروز با حضور نمایندگان تشکل های غیردولتی و اندیشمندان و فرهنگوران ،بازدید از مکان های تاریخی و گردشگری شهر شیراز ، بازدید آموزشی از مجموعه‫های جهانی پاسارگاد و تخت جمشید.

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان همچون دوره نخست حضور فعالی در این نشست خواهد داشت.

دسته بندی: