کندو کاوهای غیر قانونی در قلعه شوش

برگزاری همایش یک روزه «شوش و میراث جهانی آن؛ چالشهای کنونی و چشم انداز آینده» بهانه­ای به دست داد تا موردی دیگر در ارتباط با قلعه شوش نیز مجال بروز یابد.

در حیات گوشه شمال شرقی حیات دوم قلعه شوش حفره­ای به عمق یک متر و به ابعاد 2 در 2 متر کنده شده است. بنا به گزارش خبر نگار ما، این گمانه پیش از ایام نوروز کنده شده است. شنیده ها حاکی از آن است که این گمانه بدون مجوز پژوهشکده باستان شناسی و تنها به درخواست مقامات میراث فرهنگی خوزستان کنده شده است. گفتنی است تعدادی از بازدید کنندگان نوروزی از ایجاد چنین گمانه ای در این قسمت قلعه متعجب شده بودند زیرا این حیات در واقع سقف انبارهای طبقه زیرین بوده و هر گونه حفاری موجب وارد آمدن آسیب جدی به این قلعه خواهد شد.

انجمن­های دوستداران میراث فرهنگی شوش و خوزستان از زمان نامناسب چنین اقدامی ناخرسند بودند. آنها دلیل نارضایتی خود را چنین توضیح میدادند که فصل بهار و به ویژه فروردین ماه هنگام بارندگیهای منطقه شوش است و تنها بخت و اقبال بلند مسوولان میراث فرهنگی خوزستان به داد آنها رسیده است. زیرا به دلیل خشکسالی امسال بارندگی ناچیز به انجام رسیده است. چنانچه مطابق هر ساله بارندگی قابل توجه به وقوع می­پیوست این چاله غیر قانونی از آب پر شده و باعث فروریختن سقف انبارهای طبقه زیرین می­شد. در این صورت تعداد بسیار زیادی از اشیائ موزه­ای داخل این انبارها از میان می­رفت. هنوز معلوم نیست که آیا سازمان میراث فرهنگی خوزستان مسوول حفر گودال در حیاط دوم است یا پایگاه میراث فرهنگی شوش؟

قلعه فرانسوی ها در شوش اکنون بیش از صد سال قدمت دارد و مطابق قانون جزو آثار باستان شناسی شناخته می شود. این قلعه در اواخر قرن 19 میلادی و توسط ژاک دمورگان به شیوه قلعه های قرون وسطی اروپا طراحی و توسط استادکاران ایرانی (دزفولی) با آجرهای حاصل از حفاری محوطه های عیلامی و هخامنشی چغازنبیل و هفت تپه و شوش ساخته شد.
دسته بندی: