کاربری‌های مختلفی برای ساختمان دانشکده ادبیات اهواز پیش‌بینی شده است

تاریانا: در پی درج گزارشی از سوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با عنوان «تغییر کاربری دانشکده تاریخی اهواز به موزه در ابهام» که در خبرگزاری مهر منتشر شد، سرپرست دانشگاه شهید چمران در خبری اعلام کرد دانشکده ادبیات اهواز همچنان به فعالیت‌های آموزشی خود ادامه می‌دهد و با انتقال گروه‌های آموزشی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به پردیس دانشگاهی شهید چمران اهواز در فرصت مناسب و پس از تجهیز کامل دانشکده، کاربری‌های مختلفی برای ساختمان سه گوش پیش‌بینی شده است.

سرپرست دانشگاه شهید چمران خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز پژوهشگاه علوم اسلامی، مرکز همایش های بین المللی و استقرار کانون زبان دانشگاه از جمله کاربری‌هایی است که برای ساختمان تاریخی دانشکده در میدان مولوی تعریف شده است. 

مروتی با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی و ثبت آن در فهرست آثار ملی، تصریح کرد: در صورت انتقال همه گروه‌های آموزشی دانشکده ادبیات به شهر دانشگاهی، کاربری متناسب با بافت این بنا برای آن در نظر گرفته می‌شود.

دانشکده ادبیات اهواز به شماره ۲۴۹۷ در سال ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. این بنا در سال ۱۳۰۸ خورشیدی توسط بانک ملی ساخته شد و از سال ۱۳۳۶ به عنوان دانشکده پزشکی، دانشسرای عالی، مرکز علوم پایه، مرکز علمی و بصری، دانشکده علوم مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۳۵۰ به عنوان دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی حیات خود را ادامه داد. بنای دانشکده ادبیات مربوط به دوره پهلوی اول است.

شهر: 
دسته بندی: