وضعیت موزه رامهرمز برای انتقال گنجینه جوبجی مورد تایید نیست

سرپرست هیات کاوش گنجینه جوبجی رامهرمز گفت: اشیای مرمت شده گنجینه جوبجی در صورتی به رامهرمز بازگردانده می‌شوند که موزه این شهرستان و نحوه سیستم حفاظتی آن مورد تایید باشد.

آرمان شیشه‌گر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان اظهار داشت: بیش از نیمی از اشیای این گنجینه در بخش مرمت ملی مرمت شده و چنان چه مابقی بودجه مورد نیاز از بخش پژوهشی سازمان تامین شود سایر آثار نیز مرمت خواهند شد.

وی در خصوص نحوه مرمت آثار این گنجینه بیان کرد: بخش مرمت ملی اشیای گنجینه را بسیار مطلوب مرمت و بازسازی کرده به نحوی که در حال حاضر می‌توان آن‌ها را با شکل اولیه و محفوظ از ادامه روند فرسودگی مشاهده کرد.

سرپرست هیات کاوش گنجینه جوبجی رامهرمز در تعریف مرمت صحیح گفت: کار مرمت یعنی سعی در جلوگیری از ادامه روند آسیب‌رسی به اثر تا حد ممکن و نزدیک ساختن آن به شکل و حالت اولیه خود است.

شیشه‌گر با بیان این که در حال حاضر وضعیت موزه رامهرمز مورد تایید نیست حفظ سلامت این آثار را مشروط به محافظت آن‌ها در شرایط و محیط مناسب دانست.

شهر: 
سوژه: 
دسته بندی: