هیچ برنامه نجات بخشی برای محوطه باستانی زرگان وجود ندارد

پس از اینکه دیواره های ایستگاه قطار شهری در اهواز برپا شدند تا در پشت این نرده ها تجهیز کارگاه صورت بگیرد و بیل های مکانیکی شهر باستانی اهواز را از دم تیغ بگذرانند هیچ گاه مسئولین استانی فکر نمی کردند که بر سر باستانی بودن اهواز به این میزان واکنش به دنبال داشته باشد. پیش از اینکه مباحث به سطح جامعه منتقل شود و پیدایش تعدادی اشیا در میدان دروازه اهواز علنی گردد اظهار نظر های متعددی عنوان شد. از جمله این مباحث گستردگی شهر باستانی اهواز (هرمز اردشیر) بود.

در ادامه پیگیری های انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان بود که یک سال بعد در شمال شرقی شهر اهواز و در مسیر جاده اهواز به شوشتر صحبت از وجود محوطه یی 40هكتاری مطرح شد بخشی از باستانی است. محوطه یی ظاهراً هفت هكتاری كه بقایای یك شهر تاریخی پیش از اسلام است. كشف مقادیری سفال، سنگ های صیقل یافته، دیوار های خشتی، آثاری از معماری و تپه هایی كه تسطیح شده اند گواه از وجود شهری می دهد كه در دل زمین وجود دارد. به رغم اینكه در سال 1380گمانه زنی هایی انجام گرفته و باستانی بودن محوطه محرز شده است اما تاكنون اقدام جدی برای نجات بخشی آن و شناسایی هرچه بیشتر این محوطه صورت نگرفته است. با آنكه برخی از باستان شناسان از وجود شهری مدفون و تاریخی در اطراف شهر اهواز خبر می دهند، اما اداره میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان از بررسی های بیشتر در این باره خودداری می كند.

گرچه باستانی بودن این محوطه به اثبات رسیده، اما تاكنون پرونده ثبتی برای آن تهیه نشده است. پس از انتشار یک گزارشی خبری مبنی برتهدید یک محوطه باستانی در زرگان توجه پژوهشکده باستان شناسی میراث فرهنگی کشور به این موضوع جلب شده و از سازمان میراث فرهنگی خوزستان خواستند که گزارشی از این محوطه ارائه دهد. از خوزستان نیزگزارشی مبنی بر باستانی بودن این محوطه ارسال شد. پس از چند نامه نگاری با مسئولان برای تاکید بر توجه به این محوطه ، کارشناسانی که گزارش چاپ شده جام جم و نامه های انجمن دوستداران و سازمان میراث فرهنگی ضمیمه ماموریتشان بود به اهواز آمدند تا بار دیگر مهر تایید بر باستانی بودن این محوطه بزنند.

پیگیری های انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان حاکی از آن است که اعزام آن افراد نه برای سامان دادن به محوطه تاریخی زرگان و جلوگیری بدون مجوز از ساخت یک نیروگاه بلکه برای پاسخ دادن به افکار عمومی صورت گرفته است. واحد حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی خوزستان نیز درباره اینكه وظیفه به ثبت رساندن این محوطه تاریخی محوطه با كیست، تنها این جواب را داد كه به دلیل آنكه تاكنون واحد پژوهشی این اداره گزارشی درباره میزان ارزش تاریخی این محوطه به این واحد ارائه نكرده، بنابراین هنوز این محوطه به ثبت نرسیده است.

انجمن تاریانا اعتقاد دارد نجات بخشی این محوطه وسیع باید در دستور كار واحد پژوهشی سازمان میراث فرهنگی قرار بگیرد. این در حالی است كه به رغم اصرار افكار عمومی و تشكل های دوستدار میراث فرهنگی برای كاوش و نجات بخشی شهر هرمز اردشیر هیچ تلاش جدی صورت نگرفته است اما باید اظهار داشت سازمان میراث فرهنگی خوزستان تاكنون نه تنها هیچ تلاشی برای نجات بخشی هرمز اردشیر انجام نداده بلكه هیچ برنامه یی برای انجام كاوش در محوطه باستانی زرگان در دستور كار قرار نداده است چرا كه هم اكنون یك شركت خصوصی با ایجاد پایه های بتونی، محدوده نیروگاه را نیز مشخص و با استقرار چند دستگاه كانتینر و تجهیز كارگاه، مقدمات تخریب این محوطه بزرگ باستانی را آغاز كرده است. 

سوژه: