هنگامی که رئیس اداره میراث فرهنگی شوشتر منصوب شد!

مجتبی گهستونی: وضعیت بخشی از سازه‌های آبی شوشتر در شرایط شکننده ای قرار دارد و بخشی دیگر از محوطه ها و بنهاهای تاریخی شوشتر از آسیب های جدی رنج میبرند.

تخریب گوشه ای از پل بند گرگر در دو سال گذشته و اختلاف بین رئیس اداره وقت میراث فرهنگی شوشتر با مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان باعث شد تا مدیر وقت جای خود را به مدیر دیگری که از شیراز آمده بود تا اوضاع پایگاه سازه های آبی شوشتر را سروسامان دهد بدهد.

سال ۱۳۸۹ بود که محمودی زاده رئیس پایگاه سازه های آبی شوشتر شد و در کمتر از یک ماه به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی شوشتر منصوب گردید. حال در کمتر از یک سال جای خود را در اداره میراث فرهنگی شوشتر به فرد دیگری که از نیروهای رسمی اداره میراث فرهنگی شوشتر است داده تا توان خود را در پایگاه سازه های آبی شوشتر معطوف نماید.

به نظر می رسد که خود محمودی زاده که از همان ابتدا آمده بود تا ویژگی های مثبتش را نشان بدهد اما به عنوان یک نیروی غیر بومی و غیر متمرکز در شوشتر علاقه چندانی به گرفتن مسئولیت در اداره میراث فرهنگی شوشتر نداشت چرا که متوجه شده بود چه مشکلاتی پیش روی او قرار داشت ولی برای تعامل با اداره کل میراث فرهنگی این مسئولیت را قبول نمود.

با این حال مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان شخصی به نام موسوی تسب از پرسنل رسمی در اداره شوشتر را که لیسانس تاریخ دارد را به سما رئیس اداره میراث فرهنگی شوشتر منصوب کرد تا شاید هم بومی بودن و هم متمرکز بودن دردی از دها درد شوشتر در حوزه میراث فرهنگی مداوا شود.

دوستداران میراث فرهنگی و مردم شوشتر و حتی پرسنل واقعگرایانه و دلسوز واقعی این اداره اعتقاد دارند که وضعیت میراث فرهنگی بخش های مختلفی از خوزستان پریشان است و شوشتر هم از این شرایط مثتثنی نیست. شوشتر شهری است که با ریزش بخشهایی از پل تاریخی گرگر در اثر بارندگی ها و بی توجهی ها و به دلیل به خطر افتادن حیات سازه های آبی شوشتر، یونسکو در نامه ای در مورد وضعیت سازه های آبی شوشتر از مسئولان این پایگاه توضیح خواست.

از سوی دیگر فعالان میراث فرهنگی مشکلات بوجود آمده در سازه های آبی شوشتر اعم از ریزش پل گرگر و ایجاد پل موقت بین بند گرگر و بند میزان و ترک های خانه مرعشی را دلیلی بر نگرانی خود برای خارج شدن این اثر تاریخی از فهرست آثار جهانی ثبت شده در یونسکو دانسته اند.

با این حال دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به اهمیت سازه های آبی شوشتر اظهار داشت زمانی که یک اثر تاریخی به ثبت جهانی می رسد یعنی آنکه دیگر نگاهها به آن ملی نیست بلکه جهان آن اثر را می شناسد. اکنون که یونسکو به سازه های آبی شوشتر به عنوان یک اثر جهانی توجه ویژه ای دارد قطع به یقین لازم است که آقای موسوی نسب نیز بکوشد تا در وضعیت بافت تاریخی شوشتر و دیگر بناهای شوشتر تغییر حاصل نماید.

امید می رود که وی به عنوان کسی که با سیستم میراث فرهنگی آشنا است از کارشناسان و نیروهای زبده شهرستان استفاده نماید.

شهر: 
دسته بندی: