معاون سازمان میراث فرهنگی: هویت ملی را فدای ساخت هتل نمی‌کنیم

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی گفت: هویت ملی کشور را فدای ساخت هتل در شوش نمی‌کنیم. "حسین جعفری" پنجنشبه در جمع خبرنگاران دراهواز افزود: کارشناسان محل ساخت هتل امیرزرگر شوش را از لحاظ وجود آثار باستانی بررسی وگمانه زنی می‌کنند و در صورت اثبات وجود چنین آثاری، مجوز ساخت هتل داده نمی‌شود.

وی بااشاره به اینکه عرصه شوش تعیین شده و حدود ‪ ۴۰۰‬هکتاراست، اظهار داشت: مجوز هتل درصورتی داده می‌شود که کارشناسان میراث فرهنگی محل ساخت ان را تایید کنند. جعفری ادامه داد: اظهار نظر میراث فرهنگی درارتباط بامحدوده عرصه تعیین شده شهر شوش است و ازطرفی انجمن‌های دوستدار میراث فرهنگی و سایرعلاقه مندان نیز یاریگر ما در نگاهداری آثار باستانی شوش هستند.

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی در زمینه ساخت موزه منطقه ای خوزستان گفت: خوزستان با توجه بوجود اقوام مختلف و پیشینه تاریخی غنی دارای جایگاه ویژه‌ای از لحاظ میراث فرهنگی است و در زمان حاضر پنج موزه دراین استان فعال است. وی افزود: هم اکنون ۹۰‬ هزار شی تاریخی و باستانی در خوزستان نگهداری می شود که نیاز به جایگاه مناسب برای عرضه آنها داریم ازاین رو باید برای ساخت موزه منطقه‌ای خوزستان محلی مناسب درنظر گرفته شود.

جعفری با اشاره به آغاز بحث ساخت موزه منطقه‌ای استان از سال ‪ ۸۴‬توضیح داد: همه مسوولان ارشد استان، استانداری و میراث فرهنگی تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن ساخت این موزه کرده‌اند و صورتجلسه‌ها موجود است امابرای احداث یک موزه منطقه‌ای علاوه برزمین، باید شرایط جانبی دیگری نظیر محل مناسب را درنظر داشت و نباید شتاب برای به انجام رساندن کار فدای کیفیت نتیجه آن شود.

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه تاکنون موفق به تملک زمین این موزه نشدیم اضافه کرد: دراین مدت هیچ یک از سازمان های ذیربط درانجام وظیفه خود تعلل نکرده‌اند و همه بدنبال انتخاب بهترین گزینه هستند وتا دستیابی به آن کار را پیگیری می‌کنند.

وی، وعده داد تا پایان هفته آینده موضوع زمین مورد نظر برای این موزه به سرانجام برسد وسازمان میراث‪D‬سفرهنگی مکان قطعی و اعتبارات اولیه ساخت را اعلام کند. جعفری گفت: یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار شی تاریخی و باستانی درسراسر کشور در اختیارسازمان میراث فرهنگی‌است که ازاین تعداد ‪ ۴۵۰‬هزارشی تاکنون ساماندهی شده است. معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی افزود: برای ساماندهی ‪۹۰‬ هزار شی تاریخی وباستانی موجود درخوزستان نیز برای سال جاری ‪۴۵۰‬ میلیون ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.

وی همچنین بااشاره به نقش تشکلهای مردمی دوستدار میراث فرهنگی درحفظ و نگهداری هویت ملی کشور گفت: ۷۰۴ ‬تشکل دوستدار میراث فرهنگی درکشور فعال هستند که ازاین تعداد ‪ ۱۴۰‬ تشکل در تهران است. جعفری اظهار داشت: از سال گذشته کارساماندهی و سازماندهی این تشکلها در سازمان میراث فرهنگی آغازشده و ایجاد ارتباط باتشکلهای استانی از مهمترین اولویتهای کاری سازمان دراین زمینه است.

دسته بندی: