مسابقه نقاشی «بابا بزرگ‌ها و مامان بزرگ‌ها» در کتابخانه مرکزی اهواز

به مناسبت هفته گردشگری انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با همکاری موسسه در حال تاسیس محبت قصد اجرای مسابقه نقاشی با عنوان «بابا بزرگ‌ها و مامان بزرگ‌ها» را دارد.

مسابقه نقاشی «بابا بزرگ‌ها و مامان بزرگ‌ها» با حضور سالمندان آسایشگاه طلوع و هستی در تاریخ جمعه ۸ مهرماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ برگزار می شود. این مسابقه نقاشی در محوطه کتابخانه مرکزی اهواز واقع در بلوار ساحلی کیانپارس برگزار می گردد.

شهر: 
دسته بندی: