مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان: شهرداری اهواز به وظیفه خود در حفظ میراث فرهنگی توجه کند

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان از شهردار اهواز خواست که نامه مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان را در خصوص جمع آوری سازه هایی که قبرستان تاریخی پارک کوهساران را تخریب می کند مورد توجه قرار دهد.

سعید محمدپور گفت: قبرستان تاریخی پارک کوهساران به دلیل اینکه چندین روش تدفین را در دوران کهن نشان می دهد و بخشی از تاریخ دیرینه خوزستان را معرفی می کند و از همه مهم تر در محدوده شهر تاریخی هرمز اردشیر قرار دارد و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده حائز اهمیت است و شهرداری اهواز و اداره کل میراث فرهنگی خوزستان باید متوجه این موضوع باشند.

وی افزود: سهل انگاری هیچ دستگاه و نهادی در توجه نکردن به میراث فرهنگی به عنوان شناسنامه این سرزمین قابل پذیرش نیست و خیانت به تاریخ، فرهنگ و هویت یک ملت محسوب می شود.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در بخشی دیگر از سخنان خود از شهرداری خواست که این نهاد به نقش و وظیفه واقعی خود در توجه دادن به میراث فرهنگی درون شهر اهواز توجه کند و اینگونه فرض نکند که وظیفه ای در این خصوص ندارد.

محمدپور یادآور شد: در بسیاری از شهرها شهرداری ها به گونه ای به یاری میراث فرهنگی آمده اند که شهروندان ساکن در آن شهر احساس غرور ملی پیدا کرده اند و به ماندگاری و نگهداری در شهر خود راغب شده اند.

وی بیان کرد: ما از شهردار کلان شهر اهواز انتظار نداریم که تاریخی بودن شهر اهواز را منکر نشود و قابل پذیرش نیست که در زمانه کنونی که بازیابی هویت تاریخی یک مملکت برای حفظ و بقا آن بسیار مورد اهمیت است شاهد تخریب میراث فرهنگی در شهر اهواز باشیم. محمدپور از شهرداری اهواز درخواست کرد که تنها ذائقه یک عده را مورد توجه قرار ندهد و فکر نکند که توجه به میراث فرهنگی ضدیتی با دیگر ارزش ها دارد.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در پایان شناسایی سازه های تاریخی موجود در محل فعلی پارک کوهساران اهواز را از سوی این انجمن، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری در شهر اهواز است که با ادامه روند فعلی شاهد تخریب بیش از پیش آن خواهیم بود. وی ابراز امیدواری کرد که پژوهشکده باستان شناسی هم هرچه سریعتر مجوز لازم را برای بررسی شناسایی هر چه بیشتر در این محوطه را بدهد.

شهر: 
دسته بندی: