مدرسه مهرگان آبادان میراثی ملی است و باید با چنگ ودندان حفاظت شود

بعد از انتشار اخباری از تخریب میراث ملی در خوزستان جناب آقای دکتر مهرکیان از باستان شناسان با سلبقه خوزستان که خود متولد آبادان است خاطره یی برای ما ارسال نمودند که با تشکر از ایشان عین آن را درج می نماییم.اینجا مدرسه من است ،دبستان بسیاربزرگ مهرگان ساختمانی دوطبقه وآجرین در ساحل یکی از کانال های موازی با خیابان منتهی به سینما تاج و پیوسته به اروند رود با لنج های پهلو گرفته در بارانداز و ناوها وناوچه های پرآوازه ی ببر وپلنگ که دیدنشان عادت همه روزه و موضوع همیشگی نقاشی هایمان بود.چند ده هزارنفر دراین دبستان تاریخی خواندن ونوشتن آموختند و به دبیرستان ودانشگاه راه پیدا کردند!.

آوای دلنشین و پرقدرت زنگ ناقوس مانندش مارا فرامی خواند ویا با آمیختن هلهله شادی نوید بخش بازگشت شادمانه به خانه بود نصایح پدرانه ی " خادم حسینی" مدیر پر صلابت دبستان در برنامه بامدادی با جنبش ده ها صف دانش آموزان از دو سو آغاز گر درس کلاسی بود .یک تابلوی کهنه چسبیده به دیوار آستانه دروازه دبستان را به یاد می آورم که نوشته بود "شرکت نفت انگلیس وبختیاری "نام شرکتی که بعدها ردش را در دو کتاب دیدم وبه یاد می آورم شعار های رنگ و رو رفته زنده باد مصدق را بر رو دیوارهای بیرونی دبستان بازمانده از روزگار ملی شدن نفت ایران وپس از کودتای ۲۸ مردادماه یادش گرامی.
این مدرسه تاریخی تانکی های بزرگ آهنی داشت(از نمونه های در دست تخریب)که یک بار قندیل های یخی آویخته از آن را در یک زمستان بسیار سرد واستخوان سوز در شهر گرمسیری آبادان هرگز فراموش نمی کنم.

این مدرسه میراثی ملی است وباید با چنگ ودندان حفاظت شود چرا برگی از تاریخ مستند شهر پر رمز وراز آبادان مظلوم است.

شهر: 
دسته بندی: