فراخوان همکاری با انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در راستای افزایش توان و گسترش حضور خود در عرصه میراث فرهنگی استان کهن خوزستان از دوستداران میراث فرهنگی دعوت به همکاری می‌نماید.

زمینه‌های کاری مورد نیاز:
- تهیه خبر، گزارش، و گفتگو؛ در صورت نیاز به همراه عکاسی.
- انجام هماهنگی در هنگام برگزاری رویدادهای فرهنگی.
- مشاوره علمی در زمینه‌های مرتبط با میراث فرهنگی به ویژه باستان‌شناسی (به دلیل آنکه عضویت باستان‌شناسان و دیگر کارشناسانی که در استخدام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری هستند به نوعی ناممکن می‌باشد، از باستان‌شناسان و دیگر کارشناسان مستقل یا شاغل در نظام آموزش عالی عضوگیری خواهد شد.)

افزون بر زمینه‌های بالا، کسانی که گمان می‌کنند دلیلی برای همکاری با انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان دارند (برای مثال: افراد کهنسال و با تجربه هر منطقه که با تاریخ و فرهنگ شهر و دیار خویش آشنایی خوبی دارند) می‌توانند برای درخواست عضویت اقدام نمایند.

برای دریافت شرایط  و فرم عضویت، داده‌های زیر را به کمک بخش تماس با ما و یا با SMS به شماره ۰۹۱۶۳۱۳۹۷۵۲ بفرستید:
- نام و نام خانوادگی
- شهر
- زمینه همکاری
- شماره تماس

پایبنده باد میراث باشکوه ایران،
انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان
۲۹ / ۸ / ۱۳۸۹

دسته بندی: