فراخوان مسابقه نقاشی خلیج همیشه پارس

انجمن مردم نهاد «بوم آب و آفتاب» با همکاری شورای شهر اهواز مسابقه نقاشی ای با سوژه خلیج فارس در چهارچوب جشنواره «ایران، جنوب، خیلج فارس» برگزار کرده است. شرکت کنندگان، بدون محدودیت سنی، می‌توانند آثار خود را پیش از تاریخ 87/12/15 به نشانی اهواز صندوق پستی 613354418  بفرستند.
شهر: 
دسته بندی: