طرح تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی با 20 محور آماده ارائه به مجلس شد

روزنامه اعتماد ملی گروه اجتماعی؛ پس از اینکه نمایندگان مجلس هفتم خواستار پاسخگویی رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره مسائل مالی و اداری و نحوه مدیریت وی درباره آثار تاریخی ایران شدند، نمایندگان مجلس هشتم نیز طرحی را با 20 محور آماده تحویل به هیات رئیسه مجلس کردند.

حسن کامران عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس هفتم و هشتم که از دوره قبل پیگیر این طرح بود، خبر داد که روز سه شنبه این طرح تحویل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد؛ طرحی که با وجود تذکرهای شفاهی، کتبی و حتی نامه سرگشاده نمایندگان مجلس قبلی به رئیس جمهور در مورد عملکرد مشایی تاکنون بی پاسخ مانده است. به همین دلیل و با توجه به اینکه طرح سوال در صحن علنی مجلس از معاون رئیس جمهور امکان پذیر نیست، پیشنهاد تحقیق و تفحص از سازمان مربوطه طرح شد؛ پیشنهادی که شاید اگر مشایی حاضر پاسخگویی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بود این طرح به مجلس هشتم راه پیدا نمی کرد.

براساس قانون اساسی فقط شخص وزیر است که موظف به پاسخگویی در برابر نمایندگان در قالب طرح سوال است و بررسی عملکرد معاونان رئیس جمهوری در قالب طرح سوال از شخص رئیس جمهور امکان پذیر است. به همین دلیل این شخص رئیس جمهور است که می تواند بر کیفیت عملکرد رئیس این سازمان نظارت کند و پاسخگوی عملکرد این سازمان به پارلمان و افکار عمومی باشد.

از سوی دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس می تواند رئیس سازمان های زیرمجموعه رئیس جمهور را ملزم کند برای دادن توضیحات در مورد عملکرد این سازمان در چند جلسه متوالی در کمیسیون های مربوطه، نمایندگان را در جریان فعالیت های خود و معاونانش قرار دهد. اما اهمیت ندادن مشایی به درخواست نمایندگان کمیسیون فرهنگی باعث شد طرح تحقیق و تفحص از سازمان وی بار دیگر میان نمایندگان مجلس هشتم نیز بررسی شود؛ طرحی که به موجب آن گروهی از نمایندگان مجلس می توانند در تمام امور مربوط به این سازمان تحقیق و نتیجه حاصل از تحقیق را در صحن علنی مجلس قرائت کنند.

کامران را می توان یکی از نمایندگان پیگیر درباره این طرح دانست. وی هفته گذشته نیز در نطق پیش از دستور خود خواستار برکناری اسفندیار رحیم مشایی به خاطر اظهاراتش در مورد «ملت اسرائیل» شد. وی با بیان اینکه مشایی حتی خلاف اظهارات احمدی نژاد در مورد صهیونیست ها اظهار کرده، گفت؛ آقای مشایی تکذیب بکند یا نکند از رئیس جمهور خواستار برکناری این معاون هستم. کامران افزود؛ ایشان اگر راست می گویند به اوضاع نابسامان میراث فرهنگی سر و سامان دهند. نماینده مردم اصفهان در حالی بر کفایت نداشتن مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید می کند که مشایی از نزدیک ترین یاران رئیس جمهور است؛ یاری که از زمان مدیریت رئیس جمهور بر شهرداری تاکنون همراه احمدی نژاد بوده است و این پیوند با وصلت فرزندان این دو مستحکم تر شده است. با این وجود باز هم باید دید رئیس جمهور چگونه از یار دیرین خود دفاع خواهد کرد؛ یاری که پس از قبول ریاست مرکز بین المللی جهانی شدن در بیشتر سخنرانی هایش درباره توحید و جهان بینی به جای حفظ میراث فرهنگی سخن گفت.

هادی حق شناس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم معتقد بود رئیس سازمان تبر به ریشه آثار تاریخی می زند؛ «سازمانی حساس مانند میراث فرهنگی و گردشگری بیشترین نیاز را به نظارت و ارزیابی عملکرد مدیرانش برای جلوگیری از تبدیل شدن به حیاط خلوت دولت دارد و حداقل باید کمیسیون فرهنگی با دغدغه هایی که دارد، این ماجرا را تا رسیدن به پاسخ های صریح رها نکند.

دسته بندی: