شورای شهر شوشتر به دلیل اصرار برای ساخت پل گرگر قوانین جهانی ثبت را نادیده می گیرد

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان از ساخت و ساز در عرصه آثار تاریخی شوشتر که به تصویب شورای شهر شوشتر رسیده است خبر داد.

مجتبی گهستونی گفت: ظاهرا هنوز اعضای شورای شهر شوشتر باورشان نشده است که شوشتر در فهرست آثار جهانی دارای مقام و مرتبه یی است چرا که در جلسه روز چهارشنبه تصویب طرح جامع شهرستان شوشتر مصوب کرده اند که بر روی عرصه تاریخی و در میان پل تاریخی گرگر تا بند میزان پلی احداث نمایند.

وی بیان کرد: طبق تعهدات ایران در یونسکو که در پرونده ثبت سازه‌های آبی- تاریخی شوشتر به ثبت رسیده است، ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی ممنوع بوده و ایران برای پاسداری از حریم آثار، تعهد داده و به همین دلیل تصویب طرح جامع شهری شوشتر پس از گذشت یک سال از ارائه این طرح هنوز انجام نشده است که در جلسه روز چهارشنبه تصویب طرح جامع شهرستان شوشتر با این توافق انجام خواهد شد.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان بوجود آمدن تذکرات از سوی شورای ثبت جهانی را از جمله پس لرزه هایی این مصوبه اعلام کرد که در آینده نزدیک به ایران داده خواهد شد.

گهستونی اظهار داشت: معاون فرماندار با این اصرار که باید بین بافت قدیم و جدید ارتباط برقرار شود ساخت پل را مورد تاکید قرار داده است. عمده مسئولین شهری در شوشتر هم اعتقاد دارند که با توجه به گذر رودخانه گرگر از میان شهر شوشتر، لازم است ارتباط میان دو سوی رودخانه از طریق ساخت پل برقرار و تسهیل، تا مشکلات ترافیکی نیز برطرف شود.

وی با اشاره به وجود ترافیک به عنوان یکی از مشکلات اساسی برای مردم شوشتر تامین مسیرهای جایگزین و موازی برای کاهش ترافیک را تایید کرد اما اظهار داشت: نباید با ساخت پل بر روی عرصه تاریخی و در شرایطی که ایران تضمین های لازم را برای جلوگیری از خروج نام شوشتر برای موانعی که سازه های آبی شوشتر جهت درج در فهرست آثار جهانی داشتند را با مخاطره مواجه نماید.

وی از نهایت تلاش شورای شهر برای اینکه در سال آینده اعتبارات کافی برای ساخت پل جدید را در بودجه شهرداری لحاظ کند خبر داد و گفت: با اینکه اعضای شورای شهر و دیگر اعضای کارگروه ترافیک شوشتر به خوبی می دانند که ساخت و ساز در عرصه‌ تاریخی بین بند گرگر و بند میزان ممنوع است و اداره میراث فرهنگی در این زمینه مخالفت می کند، اما اصرار دارند به منظور برطرف‌کردن مشکلات ترافیکی و تردد مردم این شهر، پلی را بر روی رودخانه گرگر بسازند.

موضوع ساخت پل جدید در محدوده آثار باستانی همچون پل بند گرگر و بند میزان با موافقت تمام اعضای کارگروه و تنها با مخالفت نماینده اداره میراث فرهنگی و گردشگری شوشتر به تصویب رسید.

دسته بندی: