سنگ نگاره پارتی–ایلیمایی «برد چوزه» لالی مورد دستبرد متجاوزین قرار می‌گیرد

برد چوزهسنگ نگاره پارتی – ایلیمایی «برد چوزه» (سنگ چوزه) که به صورت وارونه در یکی از روستاهای شهرستان لالی رها شده است به دلیل ایجاد حفره‌های دسترسی مورد تهاجم و کاوش‌های غیر مجاز افراد سودجو است و نیاز به بررسی، ثبت فوری و نگاهبانی دارد.

این سنگ نگاره را چند سال پیش «جعفر مهرکیان» از باستان شناسان با سابقه و زبده که بیش از دو دهه در پایگاه «آیاپیر» ایذه مشغول به کار است شناسایی کرده و مقاله ایی درباره آن در مجله «ایرانیکا» که در کشور بلژیک منتشر می شود، چاپ نموده است.

مجتبی گهستونی افزود: طبق اطلاعات به دست آمده این نقش برجسته که تصویر مردی به صورت لمیده دراز کشیده است را نشان می دهد، متعلق به شخصی به نام چوزه بوده که به همین نام در نزد اهالی معروف است. این سنگ نگاره به دلیل پنهان بودن و افتادن از دامنه کوه از تاثیر شرایط محیطی درامان مانده است.

وی بیان کرد: این مرد در دست چپ خود که به عنوان تکیه گاه استفاده کرده، جامی دارد و در دست راست او چیزی شبیه یک سیب دیده می‌شود، وی گردنبند و پیراهنی چیندار بر تن دارد.

این سنگ نگاره شباهت زیادی به «سوزتینا»، «سوسن سرخاب» و «تنگ سروک» بهبهان دارد و در کنار خود یک استودان دارد.

برد چوزهگهستونی اظهار داشت: با توجه به اینکه ایلیمائی‌ها ۵ سده حضور سیاسی داشتند و اطلاعات فراوانی از این قوم اشکانی وجود ندارد لازم است به منظور نمایان شدن هر چه بیشتر اسناد، باید این نقش برجسته به صورت فوری ثبت و نگاهبانی شود.

دسته بندی: