سرپرست پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری محوطه باستانی شوش استعفا داد

دکتر محمد رضا چیت ساز سرپرست پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری محوطه باستانی شوش استعفا داد، در پی این استعفاء باغبان رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول با نگاهداری سمت به سرپرستی این پایگاه گماشته شد.

چیت ساز طی هفته گذشته استعفای کتبی خود را به ریاست سازمان میراث فرهنگی ارسال کرده بود. او در این نامه از ریاست سازمان خواسته است که با استعفای او موافقت نماید. چیت ساز استاد دانشگاه، فارغ التحصیل رشته باستان شناسی و دارای دکترای تاریخ ایران باستان است.

او با آغاز ریاست مهندس مشایی در میراث، همکاری رسمی خود را با سازمان با عنوان مدیر پژوهشی پژوهشگاه آغاز نمود.او اولین مدیر پژوهشی پژوهشگاه در ساختار جدید آن بود. وی یک سال و نیم این مسئولیت را بر عهده داشت و اقدامات مهمی را در راستای تحقق اهداف پژوهشی پژوهشگاه با نیار های عملیاتی سازمان، به انجام رساند. وی سپس به مدت یک سال مسئولیت پایگاه های میراث فرهنگی و گردشگری سراسر کشور را عهده شد و در این مدت تلاش نمود با تهیه و تدوین نظام نامه پایگاه ها در سه سطح جهانی، ملی و استانی، جایگاه واقعی پایگاه ها را در سازمان تبیین نماید.

چیت ساز همچنین نزدیک به یک سال و نیم سرپرستی پایگاه میراث فرهنگی شوش را نیز عهده دار بود. او یکی از افراد موثر در تهیه پرونده ارسالی به یونسکو در خصوص ثبت سازه های آبی تاریخی شوشتر بود.

گفته شده است که مخالفت با ساخت غیر قانونی هتل امیر زرگر در عرصه باستانی محوطه شوش، مخالفت با کوچک کردن نقشه عرصه و حرایم باستانی شوش، و همچنین موضوع عدم پرداخت حقوق پرسنل پایگاه در طی 16 ماه فعالیت، از دلایل استعفای او بوده است.

شهر: 
دسته بندی: