دوستداران میراث فرهنگی خوزستان با نمایندگان اعزامی از تهران دیدار خواهند کرد

دوشنبه صبح نمایندگان تشکل های دوستدار میراث فرهنگی خوزستان با نمایندگان اعزامی از سازمان میراث فرهنگی کشور که برای انجام تحقیقاتی به خوزستان سفر کرده اند دیدار خواهند نمود.

صبح امروز شنبه به دعوت یک مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی با این نمایندگان اعزامی دیدار به عمل آورده  و برای دقایقی به پرسش های آنان که تماما مربوط به دغدغه های دوستداران میراث فرهنگی بود پاسخ دادم.

قرار است در روز  دوشنبه دیداری بین نمایندگان تشکل های دوستدار میراث فرهنگی خوزستان و این سه نماینده اعزامی در محل سازمان میراث فرهنگی خوزستان برگزار شود تا دغدغه های خود را که مربوط به مشکلات و معضلات و کاستی های میراث فرهنگی است را مطرح نمایند.

دسته بندی: