دوره عالی تخصصی مرمت ابنیه و بافت تاریخی

قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران نخستین دوره عالی تخصصی مرمت بناها و بافت‌های تاریخی را در خرداد ماه ۱۳۹۱ برگزار می‌کند.

سرفصل‌ها:
۱. مدیریت میراث فرهنگی.
۲. آشنایی با سازه در معماری ایرانی.
۳. مرمت و احیاء ابنیه تاریخی.
۴. بافت‌های ارزشمند روستایی.
۵. مرمت و احیاء بافت‌های شهری.

آموزگاران:
دکتر محمد منصور فلامکی، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر فرهاد فخاری تهرانی، دکتر پیروز حناچی، دکتر محمود گلابچی، مهندس سید محمد بهشتی، دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی، دکتر محمد حسن طالبیان، دکتر مهرداد حجازی، دکتر حامد مظاهریان، دکتر محمد سعید ایزدی، دکتر الهام اندرودی.

افزون بر این اساتید در مباحث گوناگون از افراد و متخصصان خاص آن مبحث نیز استفاده خواهد شد.

مهلت نام‌نویسی: پایان اردیبهشت ۱۳۹۱ - زمان برگزاری: خرداد ۱۳۹۱، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه.

شماره تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۵۸ - تارگاه: CEAT.IR

برای آگاهی بیشتر و نام‌نویسی اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی: