خوزستانی ها ایران سرزمین مقدس را گرامی می دارند

انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان(تاریانا) در مراسمی با حضور گروه های مختلف روز" ایران سرزمین مقدس" را گرامی می دارند.
ایكوموس 18 آوریل را روز "میراث مذهبی و امكان مقدس" نامیده‌ و بر همین اساس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری كشور با انتخاب این روز(29 فروردین) با عنوان ایران سرزمین مقدس برنامه های مختلفی در استان های سراسر كشور برگزار می‌كند.

به دلیل وجود اماكن مذهبی و مقدس بسیار در استان خوزستان از جمله مساجد، معابد، كلیسا‌ها، آتشكده‌ها و قبرستان و وجود پیروان ادیان و مذاهب مختلف در این استان، مراسم گرامیدشت با عنوان ایران سرزمین مقدس با حضور گرو ‌ه های مختلف برگزارمی‌شود.
به گفته وی این برنامه فردا 29 فروردین 87 از ساعت 9:30 تا 11:30 صبح با همكاری این انجمن، معاونت حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان، شورای شهر اهواز، كانون فرهنگی لربختیاری و با سخنرانی حمید فرخ احمدی، كارشناس باستان‌شناس سازمان آب و برق خوزستان، عاطفه رشنویی، معاون حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی خوزستان، عبدالرضا پیمانی باستان‌شناس این سازمان، جعفر مهركیان مدیر پایگاه آیاپیر برگزار می شود.

زهراكشوری - خبرگزاری میراث فرهنگی

دسته بندی: