حکم مریدی نیامده برگشت، پورفرخی در آستانه تغییر

سرانجام پس از آن که نام بهنام مریدی برای انتصاب سمت مدیر کلی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان مطرح شد و شرایط لازم برای انتصاب ایشان فراهم گشت اما دیری نپایید که حکم وی به دلایل ناگفته‌ای برگشت خورد.

در حال حاضر گزینه هایی دیگر در حال رایزنی برای کسب حکم مدیر کلی سازمان پر تنش میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان هستند. بسیاری از کسانی هم که صلاحیت لازم را برای کسب این سمت دارند به دلایلی همچون عمر کم دولت دهم حاضر به پذیرش این سمت نیستند.

با این حال پرویز پور فرخی با عنوان اینکه تغییر مدیر کل در هر اداره ای یک امر عادی است رضایت خود را از کناره گیری عنوان کرده است. حال باید منتظر بود که چه کسی بر مسند این اداره کل می نشیند.

دسته بندی: