حضور سخنگوی تاریانا در گردش انجمن مبارزه با آلودگی محیط زیست

جمعه بیست و نهم آذر خیلی سرد بود. خسته جسمانی از برگزاری تور روز پی در ایذه و شیوند باید به دشت شیمبار در 100 کیلومتری مسجدسلیمان می‌رفتم.

برگزاری گردش  شیمبار از چند روز پیش با پیگیری تنی چند از مسئولین انجمن مبارزه با آلودگی محیط زیست برگزار شد. در این گردش از من (مجتبی گهستونی) دعوت شد تا به عنوان راهنما در خدمت دوستان باشم و توضیحاتی پیرامون شمیبار و ویژگی های آن ارائه دهم. سفر به شیمبار ساعت 6 صبح آغاز شد ، سرمای هوا باعث شد که هر کسی در جای خود کز کند و به انتظار آفتاب بنشیند. اعضاء ایستادگی در برابر سرمای هوا را بر رفع گرسنگی ترجیع دادند و مصمم شدند تا بالا آمدن خورشید صبحانه نخورند. به همین دلیل صبحانه را در مقابل سد گدار میل کردیم. برای اینکه از فرصت استفاده شود حرکت خود را آغاز نموده و حوالی ساعت 12:30 به شیمبار رسیدیم. 

مجتبی گهستونی

شهر: