تهدید مالکان برخی‌ از بناهای تاریخی به خارج کردن بنای خود از فهرست آثار ملی

به گفته سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان: مالکان بناهای تاریخی تهدید کرده‌اند که نام ملک خود را از فهرست آثار ملی به علت عدم پرداخت تسهیلات خارج خواهند کرد.

مجتبی گهستونی در گفت‌وگو با (ایسنا) در خوزستان اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی خوزستان به علت عدم پرداخت تسهیلات به خانه‌های تاریخی برای حفظ، مرمت و احیای آن‌ها به ویژه در شهرهای دارای بافت‌ تاریخی با تهدید مالکان برخی از این بناها مبنی بر خروج ملک خود از فهرست آثار ملی مواجه شده است.

او خاطرنشان کرد: با توجه به این که جلب رضایت مالک برای ثبت محوطه یا بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی الزامی است عمده مالکان به دلیل وجود قوانین محدودکننده و عدم پای‌بندی میراث فرهنگی به وظایف متقابل خود رضایت به ثبت ملک یا اراضی تاریخی خود صادر نمی‌کنند که ابراز نگرانی مالک خانه "امر مجاهد" رامهرمز از جمله این موارد است.

گهستونی همچنین از بازپس‌گیری رضایت خانواده دکتر وحید از ثبت خانه قدیمی خود به عنوان یکی از بناهای بسیار باارزش دوره قاجاریه در رامهرمز خبر داد و گفت: این خانه مدتی پیش توسط دکتر وحید برای ثبت در فهرست آثار ملی در اختیار سازمان میراث فرهنگی خوزستان قرار گرفته بود اما در نهایت با پی‌گیری‌های خانواده این دکتر و اطلاع از ایجاد محدودیت‌هایی برای اثر خود در صورت ثبت، رضایت خود را در این زمینه پس گرفتند.

گهستونی بیان کرد: این خانه با بیش از 1000 متر مساحت و برخورداری از زیرزمین، باغچه، اتاق‌های فراوان و درهای چوبی از جمله خانه‌های تاریخی مهم در رامهرمز است و مالک درصدد فروش آن می‌باشد.

دسته بندی: