بیشتر مدیران سازمان‌ها، پایگاه‌ها را رو در روی خود می‌بینند و کمتر با آنها همکاری می‌کنند

برای ایجاد پایگاه پژوهشی اگر پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی خوزستان نباشد این کار عملی نیست.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در پاسخ به اظهار نظر رییس سازمان میراث فرهنگی خوزستان مبنی بر اینکه راه‌اندازي پژوهشكده باستان‌شناسي جزو وظايف سازمان ميراث فرهنگي كشور است گفت: قطعا راه اندازی پژوهشکده در حوزه اختیارات معاون رییس جمهور است اما فراهم کردن بسترهای لازم مثل تامین بخش عمده یی از نیروی انسانی ،مکان و تجهیزات در حیطه اختیارات رییس سازمان میراث فرهنگی خوزستان است.

مجتبی گهستونی افزود: چون مسئولین پایگاهها اختیارات کشوری دارند و از سوی معاون رییس جمهور حکم دریافت می کنند عمده روسای سازمان ها، پایگاهها را در مقابل خود می بینند و کمتر با پایگاهها همکاری دارند و گاهی در ادامه مسیر کارشکنی هایی هم صورت می گیرد. عدم همکاری با پایگاه پژوهشی شوش و مسئول سابق آن نمونه علنی بی حرمتی به یک مدیر لایق و کاردان بود.

وی افزود: اگر چه برخورداری مدیر بومی شایسته و لایق و متخصص یکی از ویژگی های پایگاهها محسوب می شود ولی نباید به بهانه تلاش برای بومی سازی، در پیگیری برای تشکیل پایگاه هایی که برای ایجاد آنها مصوبه ریاست جمهوری وجود دارد تعلل به وجود آید.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان نبود ثبات در پایگاهها را یکی از مشکلات اساسی پایگاهها عنوان کرد و اظهار داشت: اگر چه پایگاهها از اختیارات قابل توجه یی برخوردارند اما به دلیل عدم همکاری بسیاری از سازمان های مرتبط با میراث فرهنگی، نبود نیروی انسانی رسمی در پایگاهها ، استفاده از بودجه عمرانی و مشکلات دیگر باعث شده تا پایگاهها با مشکلات متعددی روبرو باشند. چرا که مشكلات استخدامی و اعتباری باعث شده برای مدیریت پایگاه ها از پرسنل درون سازمان استفاده شود به علاوه برای مشاوره و انجام بعضی كارهای دیگراز نیروهای پاره وقت به كار گرفته می شوند.

دسته بندی: