بیانیه انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان برای نجات بخشی محوطه باستانی چمبه اهواز

با درود به دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران

استان خوزستان با وجود آثار، ابنیه ها، محوطه ها، مجموعه ها و بافت های منحصر به فرد تاریخی فرهنگی، جایگاه خاصی در جغرافیای ایران و جهان دارد.

اهمیت این جایگاه تا آنجاست که این استان را به عنوان یکی از گهواره های تمدن بشری می نامند. پس از ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی و ارتقاء آن در جایگاه معاونت ریاست جمهوری، امیدهای زیادی جهت حفظ و حراست از آثار تاریخی، فرهنگی استان خوزستان به وجود آمد. لیکن متاسفانه امید بوجود آمده سریعا تبدیل به یاس گردید و نه تنها از محوطه های باستانی استان خوزستان رفع تعرض نگردید بلکه شاهد تعرضات بسیار وسیع در محوطه های باستانی استان خوزستان می باشیم.

این نگرانی وجود دارد که با ادامه چنین روند ناخوشایندی تعرض به محطه های باستانی و تخریب آنها تبدیل به یک رویه شود. لذا ضمن اعتراض شدید به ادامه چنین روندی خواهان توجه بیشتر دولت به محوطه های باستانی تل برمی(رامهرمز)، جندی شاپور (دزفول)، ایوان کرخه (شوش)، ارجان (بهبهان)، عسکر مکرم (شوشتر)، محوطه چمبه، پشت نیروگاه زرگان و هرمز اردشیر (اهواز) و... هستیم.

اما در این بیانیه درخواست داریم ضمن توجه نمودن به محوطه باستانی و ظاهراً اشکانی چمبه اهواز واقع در 40 کیلومتری جاده اهواز ـ ماهشهر زمینه انجام پژوهش، ثبت در فهرست آثار ملی کشور و تعیین عرصه و حریم این میراث ملی فراهم آید.

محوطه عظیم چمبه که بعضی از باستان شناسان به استناد دهها سند و کتاب از آن به یک شهر بزرگ در نزدیکی هرمز ارشیر (اهواز کنونی) نام می برند، هم اکنون با مخاطراتی مواجه است. باید پیش از وقوع حفاری های گسترده از نابودی آن جلوگیری بعمل آید.

لذا ما دوستداران میراث فرهنگی با امضاء این بیانیه خواهان توجه بیش از پیش به محوطه های باستانی خوزستان به خصوص برای روشن شدن بخشی از تاریخ این گستره پهناور چمبه مورد عنایت ویژه قرار بگیرد.

شهر: 
دسته بندی: