بر اثر خاکبرداری غیر مجاز برای ساخت یک هتل خمره های باستانی مشاهده شد

به دلیل خاکبرداری غیر مجاز در عرصه محوطه باستانی شوش لایه ها و خمره های باستانی دیده شد. در کنار پل هوایی اهواز به شوش و بر روی عرصه محوطه باستانی شوش شهرداری شوش به بخش خصوصی زمینی را واگذار کرده است تا اقدام به ساخت یک باب هتل نماید.

مجتبی گهستونی افزود: با توجه به اینکه کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان مخالف تعرض به محوطه های باستانی بدون در نظر گرفتن ظوابط هستند اما ساخت این هتل با دستور مقامات سازمان میراث فرهنگی و همراهی مسئولین شهر صورت گرفته است. وی بیان داشت: در حالی که تعین حریم محوطه باستانی شوش در دست اقدام است ساخت این هتل با ظوابط قانونی میراث فرهنگی مغایرت دارد. بر اثر خاکبرداری عوامل اجرایی این هتل لایه های باستانی و خمره هایی از دوره های اشکانی تا ساسانی در این محوطه مشاهده شده است.

پیشتر در محوطه باستانی شوش تعرضاتی همچون ساخت پیش دانشگاهی ، ترمینال ، میدان فوتبال ، پمپ بنزین و... انجام شده بود.

دسته بندی: