بازدید کارشناسان پژوهشکده باستان شناسی از ایستگاه های مترو اهواز

یکی از کارشناسان پژوهشکده باستان شناسی برای مشاهده لایه های تاریخی و اشیاء باستانی در ایستگاه های مترو به اهواز سفر کرد. بعد از مشاهده لایه های تاریخی و اشیاء باستانی که تاکنون در خصوص قدمت آنها اظهار نظر رسمی منتشر نشده است این کارشناس پس از ۵۰ روز و بعد از بارها اطلاع رسانی و نامه نگاری به پژوهشکده به خوزستان سفر کرد که دیروز ۲۷ شهریور از ایستگاههای مترو بازدید نمود.

از آنجایی که انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان که همواره بر حفظ میراث فرهنگی تاکید می نماید به هیچ وجه تمایلی به مقابله با مترو و جلوگیری از اجرای این پروژه ندارد اما این انجمن انتظار دارد که لایه های باستانی موجود در مسیر مترو شناسایی و آثار تاریخی آن نجات بخشی شوند.

متاسفانه سازمان میراث فرهنگی خوزستان که ادعا می نماید حافظ تاریخ خوزستان است شرایطی را فراهم ننمود تا با کارشناس مربوطه که انتظار می رفت با هیاتی به خوزستان سفر کند دیدار نماید.

شهر: 
سوژه: 
دسته بندی: