ایجاد فضای سبز در عرصه تاریخی قلعه شوش

شهرداری شوش در عرصه قلعه تاریخی آکروپل (شوش) اقدام به ایجاد فضای سبز کرده است این در حالی است که پیش از این نیز در عرصه این اثر تاریخی ۱۲ تیرک زمین فوتبال تعبیه شده بود.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به خبرنگار مهر گفت: در جنوب قلعه آکروپل و در عرصه محوطه باستانی شوش، شهرداری اقدام به ایجاد فضای سبز کرده است. مسئولان این سازمان دلیل این اقدام خود را درخواست مردمی عنوان می کنند.

وی ادامه داد: محدوده فضای سبزی که شهرداری اکنون مصالح خود را در آن ریخته است زمین خالی میان قلعه و خانه هایی است که از سالها قبل در عرصه این اثر ساخته شده بودند درحالی که این محدوده جزو املاک و عرصه و حریم محوطه و قلعه تاریخی شوش است.

مجتبی گهستونی بیان کرد: طبق بخشنامه سازمان میراث فرهنگی می باست دور تا دور این محوطه دیوارکشی می شد اما تنها دیواره غربی محوطه ساخته شده است بنابراین عدم وجود این دیوار باعث شده است تا سازمانها و افراد مختلف به حریم محوطه تاریخی شوش تعرض کنند چون پیش از این نیز از این محوطه به عنوان زمین فوتبال استفاده و برای این منظور ۱۲ تیرک نصب شده بود.

دسته بندی: