انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان (تاریانا) پروانه رسمی فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت نمود

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به شماره ثبت 516 پس از تاسیس در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان پروانه فعالیت خود را صبح روز در آخرین روزهای تیرماه سال جاری از استانداری خوزستان به عنوان نماینده دولت با امضای شخص استاندار خوزستان دریافت نمود.

این انجمن با تشکیل اعضای هیت موسس و هیت مدیره با هدف تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی معرفی و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی، توسعه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مختلف میراث فرهنگی و تاریخی ، معرفی و شناساندن آثار فرهنگی و تاریخی در سطح ملی از طریق وسایل ارتباط جمعی، برگزاری نمایشگاه، تهیه اجرای برنامه های آموزشی، حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی،برگزاری اجتماعات،سخنرانی و سمینار در محدوده خوزستان فعالیت خود را آغاز کرد.

سعید محمدپور کارشناس حقوق میراث فرهنگی به عنوان مدیر عامل و رییس هیات مدیره،مجتبی گهستونی روزنامه نگار به عنوان نایب رییس و سخنگوی انجمن ، منصوره رضوی کارشناس میراث فرهنگی به عنوان خزانه دار، سروناز خدیو باستان شناس وغلامرضا مسعودی عکاس تخصصی حوزه میراث فرهنگی به عنوان اعضای اصلی ، مانا کیانپور کارشناس تاریخ به عنوان بازرس انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان فعالیت می نمایند.

به گفته سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان جشن اعلام موجودیت این انجمن در پایان مرداد سال جاری برگزار می گردد.
دسته بندی: