انتخاب رئیس شایسته برای میراث استان باید دقت نظر صورت بگیرد

سید شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس در گفت و گوی تلفنی با مجتبی گهستونی سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان بر ضرورت انتخاب رئیسی شایسته برای میراث استان که باید با دقت نظر صورت بگیرد تاکید نمود.

وی افزود: میراث فرهنگی نقش مهمی در انسجام ملی و حفظ ارزش های تاریخی دارد. با میراث فرهنگی می توان پیوند ناگسستنی بین همه مردمان ساکن در یک جغرافیای مشخص به وجود آورد.

حسینی با اشاره به حمایت مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس در حمایت از علی رضا قیصری که پیش تر معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی خوزستان محسوب می شد گفت: ما از ابتدای امسال بر ضرورت انتخاب ایشان که فردی معتقد و متدین است و با نمایندگان و سایر نهادهای اجرایی در استان تعامل دارد در نامه یی به رئیس جمهمور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید کردیم.

همچنین سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اشاره به اهمیت پرداختن نمایندگان مجلس به وضعیت میراث فرهنگی خوزستان از این نماینده فعال در مجلس درخواست نمود برای انتخاب رئیس میراث استان دقت نظر صورت بگیرد.

مجتبی گهستونی گفت: ما در گفت و گو با گزینه احتمالی رئیس سازمان پای سخنان وی نشسته و سخنانش را شنیدیم. با توجه به دغدغه های ایشان که قول صد در صد داده اند تا در صورت آمدن وضعیت سازمان میراث فرهنگی را سرو سامان دهد نمایندگان مجلس باید این موضوع را مرد تامل قرار دهند.

دسته بندی: