ادامه تخریب ها در محوطه ساسانی رامشیر

به منظور عبور لوله گاز و تسطیح اراضی برای کشاورزی در یکی از مناطق روستایی رامشیر باعث شد که به یک محوطه باستانی دیگر لطمات جدی وارد شود.
سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعلام این مطلب گفت: در رامشیر مناطق باستانی به خصوص مربوط به دوره ساسانی به فراوانی قابل مشاهده است که متاسفانه تاکنون بررسی شناسایی و کاوش در آنها صورت نگرفته استو هیچ کدام از آنها نیز در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده اند.

مجتبی گهستونی افزود: در منطقه سبع گطاع یک محوطه باستانی به وسعت 40 هکتار وجود دارد که عبور جاده ، استقرار پایه های فشار برق ،پمپ آب، عبور لوله گاز، تسطیح اراضی به منظور انجام کشاورزی باعث شده است تا ضمن تسطیح تپه های باستانی به ظروف های سفالی و شیشه یی آسیب وارد شود و مقادیری اشیاء فلزی، مفرغی، نوک پیکان و... مشاهده گردد. وی بیان کرد: در رامشیر مناطق و آثار باستانی فراوانی که در نتیجه فعالیت های عمرانی در معرض تخریب قرار دارند وجود دارد. در شهرستان تازه تاسیس رامشیر به محوطه های تاریخی دیگری همچون سبع گطاع آسیب جدی وارد شده است.

گهستونی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان به واسطه فراگیر بودن محوطه باستانی و کمبود نیرو و کمتر بها دادن مسئولین محلی و ضعف بدنه کارشناسی و نیروهای یگان حفاظت ، توانایی مقابله برای برخورد جدی با عوامل مخرب محوطه ها و آثار باستانی را ندارد.
سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان اظهار داشت: طی چند ماه گذشته تخریب محوطه وسیع اشکانی ابو علیمه در رامشیر توسط یک نهاد نظامی و در دی ماه تخریب دامنه دار به یک محوطه ساسانی در یک پروژه صنعتی که در حال عبور یک لوله فشار قوی از سمت عسلویه  به سوی کرمانشاه در حال حرکت است و در نهایت تخریب دیگر باره در محوطه باستانی سبع گطاع هیچ گاه باعث نشده است که سازمان میراث فرهنگی از خود اقتداری برای برخورد با عوام تخریب در محوطه هایی که متعلق به همه نسل ها خواهند بود نشان دهد.

مجتبی گهستونی یادآور شد: بررسی های تاریخی از محل مورد نظر و نزدیکی با دیگر محوطه های باستانی احتمال وجود شهر رام اردشیر را در این محل می دهد. منطقه شرق خوزستان به لحاظ تاریخی بسیار  غنی است و عدم انجام کاوش های باستان شناسی گسترده در طول دهه های اخیر باعث گشته تا محوطه های باستانی مورد نظر ناشناخته باقی بماند. به همین دلیل است که هر بار با شروع یک پروژه عمرانی یک محوطه باستانی از دل زمین بیرون می آید.

وی با اشاره به اینکه در رامشیر علی رغم وجود محوطه های باستانی گسترده از اداره میراث فرهنگی خبری نیست و این موضوع باعث گشته تا حفاران و قاچاق چیان اقدام به تعرض و غارت این محوطه ها نمایند گفت: سازمان میراث فرهنگی باید نسبت به پیگیری حقوق چنین تخریب هایی سرعت عمل داشته باشد.

شهر: 
دسته بندی: