آشنایی با توانمندی‌های تاریخی و گردشگری خوزستان در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری

در ادامه تلاش مولفان کتاب راهنمای گردشگری استان خوزستان همایشی در تهران به منظور معرفی خوزستان در ۲۸ دی ماه برگزار می شود.

در این همایش "چگونگی آغاز شدن پروژه ی کتاب راهنمای گردشگری استان خوزستان" با سخنرانی مولفان این کتاب در تاریخ سه شنبه ۲۸ دی ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مورد بررسی قرار می گیرد.

این نشست که در تهران و در میان راهنمایان گردشگری برگزار می شود همراه با نمایش عکس ها و تصاویر مربوط به سفر تحقیقات میدانی و چگونگی تحقیقات کتابخانه ای گروه مولفان خواهد بود.

این همایش در محل انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خیابان شهید مطهری، خیابان اکبری، خیابان زینالی، کوچه پاکزاد، پلاک ۱۵ - مرکز توسعه زندگی شهرداری تهران، برگزار می گردد.

دسته بندی: