آسیب به سنگ نگاره های ایذه شدت یافته است

سه سنگ نگاره خنگ یارعلی وند ، كمالوند و اشكفت سلمان در ایذه در شرایط نامناسبی به سر می برند. اشكفت سلمان در ابتدای شهر و سنگ نگاره های یارعلی وند و كمال وند كه در روستاهایی به همین نام در دل تخته سنگ های كوههای ایذه حجاری شده اند علی رغم همه تلاش هایی كه پایگاه آیاپیر برای حفظ آنها انجام می دهند در شرایط نامناسبی قرار دارند.

در بازدیدی كه روز جمعه چهاردهم تیرماه به همراه تنی چند از خبرنگاران از این سه بنا به عمل آوردم از شرایط بسیار نامناسب این آثار بی نظیر كه تنها یك اثر آن ثبت شده نگران شدیم.

در اشكفت سلمان علاوه بر رنگ پاشی ها و نوشتن نام های نا متجانسی مثل غلام هپرو، لكم جلس و... كه به زشتی بر اشكفت سلمان نقش بسته متوجه شدیم كه طی چند روز گذشته رنگ سیاهی سنگ نگاره اشكفت سلمان را پوشانده است. همچنین خنگ یارعلی وند كه بدون هیچگونه حفاظ و مراقبی به حیات خود ادامه می دهد شاهد رنگ پاشیدن بر پائین پاهای یكی از نقوش و كنده كاری با شی نوك تیز بر روی دو نقش برجسته بودیم. همچنین در خنگ كمالوند كه بر بالای كوهی در روستایی به همین نام قرار دارد شاهد حفاری تازه بودیم كه انجام این حفاری طی یك ماه اخیر را روستائیان نیز تائید كردند.

اشكفت سلمان در فاصله سه كیلومتری جنوب غربی شهر ایذه كنونی، در انتهای دره‌ای واقع شده است. اشكفت سلمان محوطه‌ای وسیع است كه در درون صخره طبیعی كوه به صورت سرپناهی با آثار آبرفتی و یك چشمه آب شیرین گوارا (كه از درون غاری كوچك و باریك بیرون می‌آید) تشكیل می‌شود. روبه‌روی مجموعه اشكفت سلیمان در سمت راست و در منتهی‌الیه كوهی كه روبه‌روی آن است، دو نقش نیم‌رخ برجسته كه در درون دو چهار گوش مقعر حجاری شده‌اند، وجود دارد.

اشكفت سلمان به شماره 2595 در تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه 1378 به ثبت رسید. خنگ كمالوند در 15 کیلومتری شمال ایذه پس از پشت سر گذاشتن روستای کمال وند بر دیواره شرقی تنگه باریکی که با شیب تند به ارتفاعات کوه رشید می پیوندد نقش برجسته خنگ كمال وند قرار دارد. در این نقش برجسته پیکره تمام رخ مردی بلند مرتبه سوار بر اسبی که به صورت نیم رخ کشیده شده است و پیکره تمام رخ و ایستاده کاهنی که با شیئی در دست راست به مشایعت آن سوار آمده و در بالای نقش برجسته در یک سطر به خط آرامی متن كتیبه ای به زبان الیمایی نمایش داده شده است.

نقش برجسته خنگ یارعلی وند در 51 کیلومتری شمال ایذه پیش از رسیدن به آبادی یار علی وند، بر بستر هموار شده دیواره صخره ایی کوه رشید قرار دارد. در این نقش برجسته پیکره تمام رخ دو نفر در کنار هم با تونیک تا زیر زانو و لباسهای چین داری که از مشخصه های پیکره های الیمایی است، نمایش داده شده است.

خنگ كمالوند و یار علی وند علی رغم اهمیتی كه دارند تاكنون ثبت نگردیده اند.

دسته بندی: